powinowactwo elektronowe co to znaczy
Definicja Elektronowe Powinowactwo. Co to jest > jon jednoujemny Powinowactwo elektronowe: energia.

Czy pomocne?

Definicja Elektronowe Powinowactwo

Co to znaczy: Jak zjonizować atom? atom elektrycznie obojętny + elektron --> jon jednoujemny Powinowactwo elektronowe: energia wydzielona podczas przyłączania elektronu do atomu. Im większe jest powinowactwo elektronowe (większa jest energia oddawana), tym „chętniej” atom przyłącza elektron. W grupie powinowactwo elektronowe maleje ze wzrostem liczby atomowej, ponieważ im większa jest odległość ostatniej powłoki od jądra, tym mniejsza tendencja do przyłączania kolejnego elektronu przez atom. W okresie powinowactwo elektronowe rośnie ze wzrostem liczby atomowej, gdyż zwiększa się dodatni ładunek jądra, co powoduje silniejsze przyciąganie kolejnych elektronów. Konfiguracja elektronowa atomu chloru: Pamiętaj! Promień anionu jest zazwyczaj większy od promienia atomu, z którego powstał.

Czym jest Powinowactwo elektronowe znaczenie w Słownik na P .