cytokiny co to znaczy
Definicja CYTOKINY w domu. Jak leczyć komórki, mających bardzo mocny wpływ na działanie innych.

Czy pomocne?

Jak leczyć Cytokiny

Definicja CYTOKINY: to spora grupa cząsteczek chemicznych uwalnianych poprzez komórki, mających bardzo mocny wpływ na działanie innych komórek. Pod względem chemicznym są białkami, które na komórki docelowe mogą działać na sporo sposobów (m. in. powodować ich podziały albo stymulować do wydzielania różnych substancji). Cytokiny mogą być wydzielane poprzez limfocyty i wtedy noszą nazwę limfokin. Takie cytokiny regulują aktywność innych limfocytów, poprzez co pełnią istotną rolę w procesach immunologicznych. Do cytokin zalicza się także interferony i interleukiny.

Definicja Chirurgia:
Co to jest tematyka medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym różnych schorzeń. Jest nauką nadrzędną i dzieli się na sporo podspecjalności – chirurgia ogólna, naczyniowa, onkologiczna, dziecięca cytokiny co to jest.
Definicja Celiakia:
Co to jest inaczej chorobą trzewną, jest chorobą o podłożu immunologicznym, spowodowaną trwałą nietolerancją glutenu. Z powodu reakcji immunologicznej dochodzi do niszczenia kosmków jelitowych. Celiakia jest cytokiny definicja.
Definicja Cytometria Przepływowa:
Co to jest wykorzystywana w diagnostyce sposób pozwalająca na ocenę i rozdzielenie chromosomów pod względem ich cech morfologicznych i zróżnicowania. Zasada sposoby oparta jest na różnicach we fluorescencji cytokiny co znaczy.
Definicja Choroba Leśniowskiego-Crohna:
Co to jest nieswoista choroba zapalna jelit. Obejmuje całą grubość ściany jelita - najczęściej zajmuje końcowy odcinek jelita krętego i okrężnicę, aczkolwiek może także pojawić się w innej części jelita cytokiny słownik.
Definicja Chemotaksje:
Co to jest organizmu (na przykład bakterii), które są zależne od różnicy stężenia danej substancji chemicznej w środowisku. Rozróżnia się chemotaksję dodatnią, kiedy organizm porusza się w kierunku źródła cytokiny znaczenie.

Definicja Cytokiny w Słownik na C .

  • Dodano:
  • Autor: