mitochondrium co to znaczy
Definicja MITOCHONDRIUM w domu. Jak leczyć syntezę wysokoenergetycznych związków chemicznych.

Czy pomocne?

Jak leczyć Mitochondrium

Definicja MITOCHONDRIUM: to występujące w komórkach organellum, odpowiedzialne za syntezę wysokoenergetycznych związków chemicznych. Zachodzą w nim mechanizmy komórkowego oddychania tlenowego, prowadzące do stworzenia cząsteczek ATP, które gromadzą i przenoszą energię potrzebną do funkcjonowania organizmu. 

Definicja Mutacja Punktowa (Genowa):
Co to jest materiału genetycznego (jego budowy chemicznej) obejmująca region najczęściej kilku-kilkunastu par nukleotydów. Zmiana dotyczy zamiany, dodania albo wypadnięcia fragmentu DNA albo RNA. Regularnie mitochondrium co to jest.
Definicja Metaplazja:
Co to jest to zmiana tkanki jednego rodzaju w inny, może zachodzić w przebiegu niektórych chorób albo zaburzeń (na przykład w nabłonku dróg oddechowych pod wpływem drażniących czynników mitochondrium definicja.
Definicja Mutacja Dynamiczna:
Co to jest zmiennym charakterze, tzn. dochodzi do gromadzenia się zmian w następnych pokoleniach. Najczęściej polega ona na kopiowaniu fragmentu genu (na przykład tripletów nukleotydowych), co determinuje mitochondrium co znaczy.
Definicja Morfologia Krwi Obwodowej:
Co to jest podstawowych i najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Dzięki niemu można określić ogólny stan zdrowia badanego, zakażenia i inne stany chorobowe mogące być zagrożeniem dla zdrowia. Badanie mitochondrium słownik.
Definicja Mutacje Somatyczne:
Co to jest występujące w komórkach somatycznych organizmu (a więc wszystkich występujących w ciele poza komórkami płciowymi). Nie są dziedziczne, lecz mogą doprowadzić do poważnych chorób, na przykład mutacja mitochondrium znaczenie.

Definicja Mitochondrium w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: