mutacja co to znaczy
Definicja Mutacja. Jak leczyć genetycznym organizmu. Jeżeli dotyczy komórek somatycznych, to nie.

Czy pomocne?

Jak leczyć Mutacja

Definicja z ang. Mutation, z niem. Mutation.

Definicja: nagła, skokowa i bezkierunkowa zmiana w materiale genetycznym organizmu. Jeżeli dotyczy komórek somatycznych, to nie dziedziczy się na następne pokolenia. Gdy zmiana znajduje się w komórkach rozrodczych, tj. przekazywana potomstwu. Zasięg mutacji powoduje różne jej typy:

Definicja Mutacja w Słownik na M .