geologiczne datowanie co to znaczy
Czym jest DATOWANIE GEOLOGICZNE. Medycyna niewiele dokładne sposoby opierały się na pomiarach.

Czy pomocne?

Co to jest DATOWANIE GEOLOGICZNE

Definicja z ang. GEOLOGICAL DATING, z niem. GEOLOGICAL DATING.

Co oznacza: - oznaczanie wieku warstw skorupy ziemskiej. Dawne, niewiele dokładne sposoby opierały się na pomiarach grubości następnych warstw i na założeniu, iż dzisiejszy przebieg mechanizmów osadzania się warstw nie różni się zasadniczo od mechanizmów zachodzących w dawnych epokach geologicznych. W związku z możliwością wtórnego zaburzania układu warstw posługiwano się identyfikacją zachowanych → skamieniałości przewodnich. Współczesne sposoby badania wieku minerałów oparte są na pomiarach zawartości w nich pierwiastków promieniotwórczych o znanej szybkości połowicznego rozpadu, na przykład zawartości uranu i produktów jego rozpadu - ołowiu i helu. Wiek skorupy ziemskiej oznaczony metodami pomiaru promieniotwórczości określa się na około 4,6 mld lat. Dla oznaczania wieku szczątków o organicznym pochodzeniu stosuje się zwykle pomiary zawartości węgla radioaktywnego (C₁4), którego zawartość we wszystkich żywych organizmach jest w przybliżeniu jednakowa, a po śmierci minimalizuje się (moment połowicznego rozpadu wynosi 5500 lat).

Czym jest DATOWANIE GEOLOGICZNE znaczenie na Słownik na D .