krew co to znaczy
Czym jest KREW. Medycyna w naczyniach krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca.

Czy pomocne?

Co to jest KREW

Co oznacza KREW: - wyspecjalizowana, płynna tkanka, występująca u kręgowców w naczyniach krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca pomiędzy naczyniami, sercem i przestrzeniami międzytkankowymi. K. rozprowadza pokarm z układu pokarmowego po całym ciele, transportuje gazy oddechowe, uczestniczy w regulacji zawartości wody w organizmie, usuwa zbędne produkty metabolizmu, przekazując je do narządów wydalniczych, pełni funkcje odpornościowe i obronne, reguluje poziom elektrolitów w organizmie, reguluje temperaturę ciała, rozprowadza po organizmie → hormony i → witaminy. K. złożona jest z części płynnej, a więc → osocza, i przedmiotów ukształtowanych, a więc → erytrocytów, → leukocytów, → trombocytów. W skład osocza wchodzi → surowica i → fibryna. Krew większości zwierząt jest zabarwiona na czerwono, najczęściej wskutek obecności → hemoglobiny (u kręgowców w erytrocytach, u bezkręgowców przeważnie w osoczu). Niebieskie zabarwienie k. u części stawonogów jest wywołane obecnością → hemocyjaniny.
Definicja KWAS PANGAMOWY:
Co to jest zwiększająca aktywność dehydrogenazy bursztynianowej, ważnego enzymu w cyklu Krebsa. Uczestniczy w biosyntezie kreatyny i w procesach metylacji związków chemicznych. Symptomy niedoboru: zapalenie krew co znaczy.
Definicja KAULOIDY:
Co to jest największych brunatnic, w szczególności z przybrzeżnej strefy morza: fragmenty mocnej, skórzastej plechy przypominające łodygi roślin lądowych. Wykazują znaczne zróżnicowanie tkankowe; z uwagi na krew krzyżówka.
Definicja KARIOTYP:
Co to jest obraz chromosomów określany w komórkach somatycznych w metafazie mitozy, jest to w okresie maksymalnej kondensacji chromatyny; obejmuje liczbę chromosomów i ich morfologię krew co to jest.
Definicja KONKURENCJA:
Co to jest osobnikami tego samego gatunku albo dwiema wieloma populacjami, polegające na walce o zasoby środowiska, których liczba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich organizmów. W oddziaływaniach krew słownik.
Definicja KARIOKINEZA REDUKCYJNA:
Co to jest zobacz mejoza krew czym jest.

Czym jest KREW znaczenie na Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: