żywotności badanie co to znaczy
Co znaczy Badanie Żywotności. Czym jest zakładają ciągłość nerwu,która może nie występować przy.

Czy pomocne?

Definicja Badanie Żywotności

Definicja z ang. Research Vitality, z niem. Forschung Vitalität.

Co to znaczy: pomiary oparte na odczuwaniu poprzez pacjenta bólu zakładają ciągłość nerwu,która może nie występować przy wcześniejszym całkowitym zwichnięciu i ponownym wprowadzeniu zęba i wytworzeniu pęczka naczyniowo nerwowego,
rezultat fałszywie nieujemny:
ząb wielokorzeniowy z uszkodzonym nerwem,przy zachowaniu naczyń krwionośnych,
kanał wypełniony ropą,


rezultat fałszywie niekorzystny:
zębina wtórna,
termodiagnostyka
reakcja na zimno /chlorek etylu/,reakcja na ciepło /rozgrzana gutaperka/:
poprawnie pacjent powinien poczuć czuć zmianę temperatury bez bólu,z kolei ostry i wydłużony świadczy o nieodwracalnym zapaleniu miazgi,brak bólu o całkowitym obumarciu miazgi.
elektrodiagnostyka-zwiększanie natężenia prądu przechodzącego poprzez elektrodę przyłożoną do powierzchni zęba

Czym jest Badanie Żywotności znaczenie w Słownik na B .