citocartin co to znaczy
Co znaczy Citocartin. Czym jest Właściwości 3 Wskazania 4 Przeciwwskazania 5 Dawkowanie 6 Podobne.

Czy pomocne?

Definicja Citocartin

Definicja z ang. Citocartin, z niem. Citocartin.

Co to znaczy: artykaina, noradrenalina
Lista treści
1 Działanie
2 Właściwości
3 Wskazania
4 Przeciwwskazania
5 Dawkowanie
6 Podobne
Działanie
artykaina jako jedyny z amidowych środków do znieczulenia miejscowego zawiera w stukturze swej cząsteczki grupę tiol'enową(zamiast pierścienia benzoesowego). dlatego metabolizm leku zachodzi w osoczu, a nie w wątrobie. artykaina jest bardziej hydrofilna niż lidokaina. z racji na większą adhezyjność do białkowych przedmiotów błony komórkowej, artykaina jest 1,5x bardziej efektywna od lidokainy a jej elekt działania utrzymuje się dłużej. artykaina stabilizuje błonę aksonalną tzn. obniża jej przepuszczalność dla jonów sodu, tym samym nie ma wpływu na potencjał spoczynkowy komórki, z kolei hamuje potencjał czynnościowy, a poprzez to przewodzenie impulsu nerwowego. artykaina odwracalnie blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych na poziomie komórki nerwowej przez selektywne blokowanie kanałów sodowych, a w wysokich stężeniach również kanałów potasowych. artykaina może oddziaływać na wszystkie neurony - obwodowe i centralne. występowanie jedynie miejscowego efektu działania jest wywołane faktem, że tylko na ograniczonym obszarze osiąga ona wysokie stężenie i, iż jest łączne wykorzystywana z adrenaliną, która kurcząc naczynia, uniemożliwia przedostanie się artykainy do dalej położonych obszarów. intensywność i jakość znieczulenia zależy od średnicy włókna nerwowego - im jest ona większa tym wolniej występuje sukces anelgetyczny i tym szybciej on ustępuje. działanie leku rozwija się w następującej kolejności: zniesienie czucia bólu > zimna > ciepła > dotyku > ucisku. ustępuje w odwrotnej kolejności.
Właściwości
w przeciwieństwie od innych amidowych środków do znieczulenia miejscowego, artykaina metabolizowana jest w surowicy a nie w wątrobie, charakteryzuje się krótkim okresem półtrwania (25 - 31 min), szybką eliminacją Z organizmu, a poprzez to ulega niewielkiej akumulacji w ustroju. można ją więc stosować w wyższych stężeniach (4%) niż inne środki do znieczulenia miejscowego (2-3%) co umożliwia silniejsze działanie przeciwbólowe. większość artykainy wydalana jest z moczem.
Wskazania
znieczulenie nasiękowe, śródwięzodłowe, przewodowe,
Przeciwwskazania
jaskra,
cukrzyca,
miażdżyca,
nefropatia,
nadciśnienie,
kardiomiopatia,
prosty ból głowy,
nadczynność tarczycy,
znieczulenie naczyń końcowych,
ciąża i moment karmienia piersią,
uczulenie na składniku preparatu,
zmianami niedokrwiennymi różnego rodzaju,
podobnie jak wszystkie inne środki do znieczulenia miejscowego zawierające adrenalinę, nie może być podawany donaczyniowo.
7. Ostrzeżenie ' rekomendowane środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku należy ocenić sian układu krążenia danego pacjenta. Między podaniem dwu dawek
uiaKai^ualiiyiii leku musi upłynąć przynajmniej 24 godziny. Należy zawsze podawać najniższą efektywną dawkę. Lek należy
podawać po upływie przynajmniej 10-sckundowcgo okresu od prewencyjnej aspiracji. W szczególności \\ przypadku uastrzykiwania
dobrze unaczynionego obszaru zaleca się odczekanie poprzez przynajmniej 2 minuty.
Pacjenl powinien być starannie monitorowany. Należy mieć przygotowany zbiór przeciwwstrząsowy.
Pacjent może zacząć jeść dopiero po odzyskaniu czucia.
9. Wpływ fcko na umiejętność do zarządzania pojazdami i obsługę maszyn i na sprawność psychofizyczną.
Opinię o tym czy i w jakim czasie od zakończenia zabiegu pacjent może prowadzić pojazd albo obsługiwać maszyny, ora/ czy odzyskał pełną sprawność psychofizyczną, wydaje doktor prowadzący.
10. Interakcje z innymi lekami i inny rodzaj interakcji
Hvnencnsyjne działanie sympatykomimciyuzncgo wazokonslryktom jakim icst adrenalina nasilają trójcyk liczne antydepresamy.
Przeciwwskazania
W leczeniu endodontycznym nie odnotowano
przeciwwskazań.
W leczeniu chorób przyzębia: alergia na lek i jego pochodne,
ciąża, moment karmienia (przenika poprzez łożysko i do mleka
maiki), podejrzenie o zakażenie wirusem HIV.
Działania niepożądane
Po podaniu miejscowym w chorobach przyzębia występują na ogól rzadko; niekiedy obserwuje się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha).
Przechowywanie
Lek przechowywać w zimnym miejscu.
Dawkowanie
dzieci max 7mg/kg,
dorośli 1,7 ml/ząb,
Podobne
Ubistesin
Dentocaine
Xylodont

Czym jest Citocartin znaczenie w Słownik na C .