biocer co to znaczy
Co znaczy HA-Biocer. Czym jest stosuje się: - jako opatrunek w leczeniu miazgi zębowej: do.

Czy pomocne?

Definicja HA-Biocer

Definicja z ang. HA-BIOCER, z niem. HA-BioCer.

Co to znaczy: Syntetyczny hydroksyapatyt
Wykorzystanie:
Ha Biocer proszek stosuje się:
- jako opatrunek w leczeniu miazgi zębowej:
do przyspieszenia odkładania się zębiny wtórnej jako przykrycie pośrednie w próchnicy głębokiej,
do wytworzenia zębiny reparacyjnej a więc tak zwany mostu zębinowego, jako przykrycie bezpośrednie miazgi obnażonej albo zranionej,
jako opatrunek na miazgę po amputacji częściowej albo całkowitej albo w razie pourazowego złamania korony zęba z obnażeniem miazgi;
- w celu wywołania mechanizmów remineralizacyjnych na powierzchni patologicznie zmienionych twardych tkanek zęba (niedorozwój szkliwa, patologicznie starcie zębów, ubytki niepróchnicowego pochodzenia, obnażenie cementu korzeniowego),
- w celu zniesienia nadwrażliwości zębiny (obnażone szyjki zębów, korekta węzłów urazowych poprzez szlifowanie).
Nie znane są przeciwwskazania do stosowania wyrobu.
Dane techniczno-medyczne:
HA BIOCER proszek jest syntetycznym materiałem ceramicznym o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2, odpowiadającym chemicznie i mineralogicznie (pod względem składu fazowego) naturalnemu nieorganicznemu składnikowi kości i zębów, tak zwany apatytowi kostnemu. Wykazuje zgodność biologiczną z tkankami zębów i kości i z tkankami miękkimi żywego organizmu.
Zastosowany w leczeniu miazgi jest podobnie efektywny, a wg niektórych autorów bardziej efektywny niż wodorotlenek wapnia. Wynika to z unikalnych właściwości biologicznych. Bezpośredni kontakt z obnażoną albo zranioną miazgą zęba pozwala na niezakłócony przebieg mechanizmów gojenia się tej tkanki, z wytworzeniem tak zwany mostu zębinowego. Warunkiem jest jałowe przeprowadzenie zabiegu. Działanie tego preparatu położonego na obnażoną miazgę nie polega jak w razie wodorotlenku wapnia na wywołaniu wstępnej martwicy powierzchniowej warstwy miazgi ale na biozgodnym kontakcie preparatu (przypominającym opiłki zębinowe) z żywą, zranioną tkanką miazgi.
Obecność z kolei drobnych cząstek hydroksyapatytu w paście wcieranej w zmienione powierzchnie twardych tkanek zęba skutkuje wnikanie tych cząstek do szczelin i zagłębień i do obnażonych kanalików zębinowych i ich wbudowywanie się w strukturę zęba. Sprzyja to procesowi chemicznej remineralizacji szkliwa i zniesieniu nadwrażliwości zęba. Zabiegi należy powtarzać kilkakrotnie w kilkudniowych odstępach czasu

Czym jest HA-Biocer znaczenie w Słownik na H .