wprowadzenia idealny co to znaczy
Co znaczy Idealny Tor Wprowadzenia. Czym jest Sposób Analityczna Cechy dostatecznie długa droga.

Czy pomocne?

Definicja Idealny Tor Wprowadzenia

Definicja z ang. Perfect track Introduction, z niem. Perfekte Schienen Einführung.

Co to znaczy: Lista treści
1 Cechy
2 Wykonanie
2.1 Sposób Graficzna
2.2 Sposób Analityczna
Cechy
dostatecznie długa droga wprowadzenia protezy,
dobra jakość powierzchni wprowadzających,
powierzchnie klamrowe na zębach oporowych powinny się znajdować z niewiele widocznych miejscach,
położenie powierzchni retencyjnych umożliwiające wykonanie ramion retencyjnych o kierunkowej funkcji umocowującej,
powierzchnie prowadzące aktywnie powinny się znajdować na tych samych zębach oporowych co powierzchnie retencyjne,możliwe jest wtedy wykonanie klamer samodzielnych,
sposobność kontaktowego usytuowania łuku językowego,


sposobność zaprojektowania klamry ciągłej,
powierzchnie klamrowe retencyjne i prowadzące klasyczne umożliwiające wykonanie klamer samodzielnych,
Wykonanie
określenie dzięki analizatora najlepszego położenia modelu roboczego względem prp
kierunek toru wprowadzenia przedstawia analizator
Sposób Graficzna
odnalezienie ostatecznej wypadkowej wzajemnego nachylenia osi długich wszystkich zębów oporowych przez wyrysowanie długich osi na podstawie modelu roboczego i wyznaczeniu dwusiecznych w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej.
pozwala na odnalezieniu jednego optymalnego toru wprowadzenia protezy

Sposób Analityczna
pozwala na odnalezieniu kilku równie dobrych torów wprowadzenia protezy

Czym jest Idealny Tor Wprowadzenia znaczenie w Słownik na I .