żuchwy ruchy co to znaczy
Co znaczy Ruchy Żuchwy. Czym jest mięśnie działające ograniczająco/hamująco/antagonistycznie, Lista.

Czy pomocne?

Definicja Ruchy Żuchwy

Definicja z ang. movements of Mandible, z niem. Bewegungen des Unterkiefers.

Co to znaczy: w momencie wykonywania ruchów żuchwy,działają zawsze mięśnie działające ograniczająco/hamująco/antagonistycznie,
Lista treści
1 Ruch Otwarcia
2 Ruch Zamykania
3 Ruch Wysuwania
4 Ruch Cofania
5 Ruch Boczny
6 Ruch Żucia
Ruch Otwarcia
/odwodzenie,opuszczanie żuchwy/ mięsień skrzydłowy boczny,nadgnykowy,podgnykowy,
Ruch Zamykania
/przywodzenie,podnoszenie żuchwy/ mięsień skrzydłowy przyśrodkowy,skroniowy,żwacz,
Ruch Wysuwania
mięsień skrzydłowy boczny,
Ruch Cofania
mięsień skroniowy /włókna tylnie/,żwacz,bródkowo-gnykowy,dwubrzuścowy,
Ruch Boczny
jedna strona:mięsień skroniowy,skrzydłowy boczny i przyśrodkowy,
druga strona:mięsień skroniowy,żwacz,
Ruch Żucia
mięsień żwacz,skroniowy,

Czym jest Ruchy Żuchwy znaczenie w Słownik na R .