białko protein co to znaczy
Definicja białko p21 (ang. protein 21). Czym jest inhibitorów białkowych o małej masie, hamuje.

Czy pomocne?

Definicja białko p21 (ang. protein 21)

Co znaczy:

Skrót
p21

Opis hasła
Jeden z inhibitorów białkowych o małej masie, hamuje kinazy cyklinozależne. W komórkach ssaków z uszkodzonym DNA p53 aktywuje transkrypcję genu p21; następnie, p21 hamuje kompleks kinaza CDK2/cyklina E lub D. Powoduje to z kolei zahamowanie fosforylacji białka Rb i ochronę kompleksu Rb/E2F przed rozpadem. Na skutek braku wolnego E2F (czynnika transkrypcyjnego, niezbędnego przy przechodzeniu komórki z fazy G1 do fazy S cyklu komórkowego) następuje zatrzymanie komórki z uszkodzonym DNA w fazie G1.

Na podstawie doświadczeń in vitro przypisuje się też p21 tworzenie kompleksu razem z PCNA, RFC i polimerazą d DNA. Powoduje to zahamowanie replikacji, nie kolidując z naprawą z wycięciem nukleotydu.

Czym jest białko p21 (ang. protein 21) znaczenie w Słownik na B .