ubikwitynowany hton co to znaczy
Definicja ubikwitynowany histon H2A (ang. ubiquitinated histon H2A). Czym jest Ubikwitynacja (czyli.

Czy pomocne?

Definicja ubikwitynowany histon H2A (ang. ubiquitinated histon H2A)

Co znaczy:

Skrót polski
uH2A

Opis hasła
Ubikwitynacja (czyli przyłączanie ubikwityny, Ub) obejmuje 5-10% cząsteczek histonu H2A. Kompleks ubikwityna-H2A (Ub-H2A, obecnie stosowany skrót: uH2A) nazwano białkiem A-24. W kompleksie tym grupa karboksylowa Gly-76 ubikwityny połączona jest wiązaniem izopeptydowym z e-aminową grupą Lys-119 histonu H2A. Wszystkie warianty sekwencyjne histonu H2A podlegają ubikwitynacji. Reakcja jest katalizowana enzymatycznie i odwracalna przy udziale izopeptydazy. Strukturalne konsekwencje zastąpienia H2A w nukleosomach przez uH2A są niewielkie. Znaczenie tej ubikwitynacji nie jest w pełni określone. Przypuszcza się, że odłączenie ubikwityny od uH2A (i uH2B) jest bardzo późnym czynnikiem w kondensacji chromatyny. Precyzyjne badania ubikwitynacji histonu H2A podczas mitozy w mikroplazmodiach śluzowca Physarum polycephalum wykazały, że uH2A pojawia się w anafazie, a zanika w metafazie. Sugeruje się, że uH2A są selektywnie związane z chromatyną zawierającą transkrypcyjnie aktywne geny. Nie wyklucza się, że ubikwityna znakująca białka do proteolizy w cytoplazmie może pełnić tę samą funkcję w jądrze powodując - w wyniku proteolizy - utratę nukleosomowej struktury przez szybko transkrybowane geny.

Czym jest ubikwitynowany histon H2A (ang. ubiquitinated histon H2A) znaczenie w Słownik na U .