ribonucleoprotein co to znaczy
Definicja rybonukleoproteina (ang. ribonucleoprotein). Czym jest Skrót polski RNP Skrót RNP Opis.

Czy pomocne?

Definicja rybonukleoproteina (ang. ribonucleoprotein)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - rybonukleobiałko

Skrót polski
RNP

Skrót
RNP

Opis hasła
Cząsteczka zawierająca dwie składowe: kwas rybonukleinowy (RNA) i białko stąd nazwa rybonukleoproteina (RNP); występują w jądrze i cytoplazmie. Znanych jest wiele rodzajów RNP.

Czym jest Ribonucleoprotein Ang Rybonukleoproteina znaczenie w Słownik na R .