drgania mechaniczne co to znaczy
Co znaczy wskazówki do rozpoznawania i?. Co to jest wprowadzenie mechanizacji do szablonowych.

Czy pomocne?

Drgania mechaniczne - wskazówki do rozpoznawania i zapobiegania chorobom wywołanym przez wibracje ogólne

Definicja z ang. Mechanical vibration - guidance for the diagnosis and prevention of diseases caused by vibration General, z niem. Mechanische Schwingungen - Anleitung für die Diagnose und Prävention von Krankheiten, die durch Vibration Allgemeine.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,46 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: drgania mechaniczne
ISBN: ISBN 83-88261-91-6
Opis: Szybki rozwój przemysłu i transportu w ostatnich latach i wprowadzenie mechanizacji do szablonowych technologii w wielu gałęziach gospodarki sprawia, iż liczba ogólna osób narażonych na wibracje systematycznie wzrasta. Dotychczas brak powszechnie przyjętych kryteriów diagnostyczno-orzeczniczych zmian chorobowych, spowodowanych narażeniem na drgania mechaniczne o działaniu ogólnym z racji na wieloukładowy i nieswoisty charakter zaburzeń, obserwowanych w grupie osób zawodowo narażonych na ten czynnik. Autorki podjęły próbę podsumowania wiedzy nt. skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na wibrację ogólną, przekazania podstaw higienicznej oceny narażenia i zaleceń orzeczniczych i profilaktycznych.
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Drgania mechaniczne
 • 2.1. Źródła drgań ogólnych w środowisku pracy
 • 3. Podstawy higienicznej oceny narażenia na drgania o działaniu ogólnym
 • 3.1. Sposoby oceny narażenia
 • 3.2. Wartości dopuszczalne
 • 3.3. Zasady oceny narażenia
 • 3.3.1. Pojedyncze źródło drgań
 • 3.3.2. Kilka źródeł drgań
 • 3.3.3. Interpretacja wyników pomiarów
 • 3.4. Nowelizacja wartości NDN drgań ogólnych
 • 4. Zmiany w organizmie człowieka spowodowane działaniem drgań ogólnych
 • 4.1. Zmiany w układzie ruchu
 • 4.2. Zmiany w układzie nerwowym
 • 4.3. Zaburzenia w narządach zmysłów
 • 4.3.1. Zaburzenia równowagi
 • 4.3.3. Zaburzenia wzroku
 • 4.4. Zaburzenia w innych układach
 • 4.4.1. Zaburzenia w obwodowym układzie krążenia
 • 4.4.2. Zaburzenia w układzie pokarmowym
 • 4.4.3. Zaburzenia w układzie rozrodczym u kobiet
 • 5. Orzecznictwo w zespole wibracyjnym wywołanym wibracjami ogólnymi
 • 6. Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym drgań mechanicznych
 • 6.1. Podstawy prawne działań zapobiegawczych
 • 6.2. Profilaktyka techniczna i organizacyjna
 • 6.3. Profilaktyka medyczna
 • 7. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na D .