działalność odpowiedzialność co to znaczy
Co znaczy odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej?. Co to jest polskim książkę prof. Leo Baric'a z.

Czy pomocne?

Działalność i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia

Definicja z ang. Activities and responsibilities in health education and health promotion, z niem. Aktivitäten und Aufgaben in der Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: PTOZ, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: działalność odpowiedzialność
ISBN: ISBN 83-913689-7-1
Opis: Przekazujemy do rąk Czytelników trzecią, wydaną w języku polskim książkę prof. Leo Baric'a z serii ''Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia'' pt: ''Działalność i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia''. Podręcznik jest egzemplifikacją przemian jakie dokonują się w ostatnich latach w zakresie nowego pojmowania zdrowia publicznego, a w konsekwencji nowego podejścia zarówno do oświaty zdrowotnej jak i promocji zdrowia. W Polsce obie te dziedziny występują równolegle zachowując własną odrębność merytoryczną i metodyczną. Podręcznik ma na celu wzbudzenie zainteresowania osób, które zajmują się promocją zdrowia i oświatą zdrowotną (PZ/OZ) i są włączone w struktury organizacyjne i usługowe w tym zakresie i którzy tworzą programy szkoleniowe i podejmują działalność badawczą. Autorzy próbują połączyć promocję zdrowia i oświatę zdrowotną tworząc podstawy dla przesunięcia punktu ciężkości z polityki i administracji w stronę pracy terenowej i terenowych pracowników podejmujących działalność z jednostkami i grupami. Podręcznik złożona jest z dwóch części: pierwsza dotyczy działalności związanej z tematyką wynikającą z nowych wyzwań, tymczasem druga część dotyczy odpowiedzialności w tej działalności przez jej współcześnie pojmowaną ocenę.
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. DZIAŁALNOŚĆ 1. Wprowadzenie 2. Tematy i zagadnienia 2.1. Wprowadzenie 2.2. Zmiana paradygmatów 2.3. Społeczna konstrukcja rzeczywistości 2.4. Kierowanie kryzysem 2.5. Kierowanie lękiem 2.6. Decyzje w przypadkach niepewnych 2.7. Prognozowanie - sposób Delphi 2.8. Przemysł usługowy i marketing 2.9. Kierowanie projektem 3. Mechanizm planowania 3.1. Wprowadzenie 3.2. Środowiska 3.3. Zróżnicowana diagnoza 3.4. Planowanie interwencji 4. Wdrażanie (scenariusz) 4.1. Wprowadzenie 4.2. Element planowania 4.3. Planista oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 4.4. Lokalizacja interwencji 4.5. Co powinno się zrobić? 4.6. Problemy i interwencje 4.7. Mechanizm realizacji 4.8. Dostępne sposoby
  • CZĘŚĆ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wprowadzenie 2. Ocena mechanizmów i podejść 2.1. Wprowadzenie 2.2.Ewaluacja 2.3. Metaewaluacja 2.4. Kierowanie jakością 2.5. Audyt Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na D .