materiały metodyczne co to znaczy
Co znaczy metodyczne do nauczania dzieci i?. Co to jest materiały metodyczne obejmują propozycje.

Czy pomocne?

Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Definicja z ang. Methodological materials for teaching children and young people with intellectual disabilities, mild, z niem. Methodische Materialien für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung unterrichtet, mild.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,252 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: materiały metodyczne
ISBN: ISBN 83-7308-707-9
Opis: Publikacja ma raczej charakter praktyczny. Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w dziedzinie nauczania języka polskiego historii, geografii, a również scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Interesującą propozycją mogą być również scenariusze zajęć przedstawiające państwa UE i jedno z wybranych krajów unijnych – Hiszpanię. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać również sposoby aktywizujące, które poprzez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i poprzez to zwiększają zaangażowanie uczniów. Podręcznik jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak także do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, iż podzielą się oni z autorką własnymi uwagami na temat przydatności proponowanych materiałów.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część I. MATERIAŁY METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO Inscenizacja na lekcji języka polskiego Czytanie ze zrozumieniem Korelacja międzyprzedmiotowa Robota z lekturą Zeszyt lektur Lekcje w bibliotece Nauka czytelnicza Gry i zabawy dydaktyczne Badanie wyników kształcenia z zakresu języka polskiego
  • Część II. MATERIAŁY METODYCZNE DO NAUCZANIA GEOGRAFII Video jako źródło wiedzy na lekcji geografii UE
  • Część III. MATERIAŁY METODYCZNE DO NAUCZANIA HISTORII Zasada korelacji w nauczaniu historii Przeźrocza udźwiękowione jako specjalny rodzaj pomocy dydaktycznej na lekcjach historii Propozycja tekstu informacje z historii opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klasy II gimnazjum
  • Część IV. MATERIAŁY METODYCZNE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Nauka parorodzinna Nauka filozoficzna i prozdrowotna
  • Część V. MATERIAŁY OPRACOWANE DLA RODZICÓW W RAMACH ICH PEDAGOGIZACJI Agresja – rodzaje, powody i metody jej eliminowania – referat opracowany dla rodziców w ramach ich pedagogizacji

Czym jest znaczenie w Słownik na M .