ratownictwo medyczne polsce co to znaczy
Co znaczy medyczne w Polsce - ustawa o państwowym?. Co to jest poświęconą nowemu systemowi.

Czy pomocne?

Ratownictwo medyczne w Polsce - ustawa o państwowym ratownictwie medycznym

Definicja z ang. Emergency medical services in Poland - Act on State Medical Rescue Service, z niem. Rettungsdienst in Polen - Gesetz über die staatliche medizinische Rettungsdienst.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,499 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.91 kg
Zagadnienia: ratownictwo medyczne polsce
ISBN: ISBN 83-916649-0-2
Opis: Z sporą radością przekazujemy w Państwa ręce książkę poświęconą nowemu systemowi ratownictwa medycznego w Polsce. Podręcznik jest wspólnym dziełem akademików i praktyków, twórców Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i programu Ministerstwa Zdrowia "Zintegrowane ratownictwo medyczne" i tych, którzy realizowali program i przygotowali fundamenty dla wdrożenia tej ustawy. Podręcznik powstawała poprzez ostanie miesiące, lecz wiedza w niej zawarta powstawała w ostatnich 10 latach. Czas jej pisania zbiegł się z robotą parlamentu nad nowelizacją ustawy (tekst nowelizacji zamieściliśmy w załączniku do ustawy z dnia 25 lipca 2001), i robotą nad rozporządzeniami do ustawy (w książce zamieściliśmy ostanie dostępne wersje kilku rozporządzeń MZ, pozostałe będą umieszczane na stronach www.mz.gov.pl), które ostatecznie przesądzą sporo szczegółowych, tak istotnych dla praktycznego stosowania prawa, rozwiązań. W następnych rozdziałach przedstawiamy stan prawny i organizację poszczególnych przedmiotów mechanizmu. Istotnym elementem wdrażania nowych struktur i ich personelu są programy szkoleń, którym poświęcamy kilka tekstów. Mechanizm ratownictwa medycznego wpisuje się w mechanizm bezpieczeństwa publicznego i dlatego tak istotna jest codzienna współpraca z innymi służbami ratowniczymi, a szczególnie Państwową Strażą Pożarną i wspólne planowanie zabezpieczenia działań ratunkowych w przypadkach kryzysowych. Jeden z rozdziałów opisuje niektóre zagadnienia kliniczne w kontekście działań ratunkowych. Autorzy, wybitni polscy specjaliści z różnych dyscyplin medycznych, wskazują zarówno na nowoczesne sposoby postępowania z pacjentami w stanie zagrożenia życia, jak i na mechanizm organizacji opieki przedszpitalnej i szpitalnej, dający szansę na poprawienie wyników tych działań. Na koniec przedstawiamy kilka wybranych przykładów działań, które doprowadziły do uruchomienia następnych ogniw rozwijającego się mechanizmu. Znajdą w nich Kraj sporo praktycznych rozwiązań, a również będziecie mieli okazje przekonać się, iż rzeczy z pozoru niemożliwe stają się rzeczywistością, aczkolwiek nie zawsze tą wymarzoną.
Spis treści:
 • 1. Czy ratownictwo medyczne jest potrzebne
 • 2. Omówienie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • 3. Kształcenie lekarzy medycyny ratunkowej
 • 4. Kształcenie pielęgniarek dla potrzeb mechanizmu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 5. Kształcenie ratowników medycznych
 • 6. Ratownictwo medyczne w powiecie. Planowanie, realizacja - przykłady powiatu i miasta Inowrocławia
 • 7. Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego
 • 8. Zintegrowany mechanizm powiadamiania medycznego - telefon "112"
 • 9. Szpitalny oddział ratunkowy - wymogi organizacyjno strukturalne modułu podstawowego
 • 10. Zespół ratownictwa medycznego
 • 11. Lotnicze pogotowie ratunkowe
 • 12. Organizacja ratownictwa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
 • 13. Rola Państwowej Straży Pożarnej w ratowaniu osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia
 • 14. Kierowanie kryzysowe
 • 15. Kierowanie szpitalem w wypadku kryzysowej
 • 16. Działania medyczne w przypadkach szczególnych
 • 17. Finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • 18. Finansowanie przedszpitalnego ratownictwa medycznego
 • 19. Program Ministerstwa Zdrowia "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 1999 - 2003"
 • 20. Przykłady ratownictwa medycznego w różnych stanach zagrożenia życia - traumatologia
 • 21. Ratownictwo w stanach zagrożenia życia u dzieci
 • 22. Urazy czaszkowo-mózgowe
 • 23. Udar mózgu stanem zagrożenia życia - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
 • 24. Oparzenia
 • 25. Zastosowanie mechanizmu zintegrowanego ratownictwa medycznego w leczeniu ostre go zawału serca na Podlasiu
 • 26. Charakterystyka szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
 • 27. Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Nysie: tworzenie, uruchomienie i pierwsze miesiące funkcjonowania
 • 28. Charakterystyka szpitalnego oddziału ratunkowego w Giżycku
 • 29. Centra powiadamiania ratunkowego na przykładzie gdańskim
 • 30. Szkoła Ratownictwa w Białymstoku

Czym jest znaczenie w Słownik na R .