Informacje o Ratownictwo medyczne w Polsce - ustawa o państwowym ratownictwie medycznym

Książka Ratownictwo medyczne w Polsce - ustawa o państwowym ratownictwie medycznym informacje

Ratownictwo medyczne w Polsce - ustawa o państwowym ratownictwie medycznym

Autor (autorzy): Juliusz Jakubaszko , Andrzej Ryś
Szczegóły wydania: Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,499 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.91 kg
Zagadnienia: Medycznym ratownictwie państwowym o ustawa polsce w medyczne ratownictwo
ISBN: ISBN 83-916649-0-2
Opis: Z dużą radością przekazujemy w Państwa ręce książkę poświęconą nowemu systemowi ratownictwa medycznego w Polsce. Książka jest wspólnym dziełem akademików i praktyków, twórców Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i programu Ministerstwa Zdrowia "Zintegrowane ratownictwo medyczne" oraz tych, którzy realizowali program i przygotowali fundamenty dla wdrożenia tej ustawy. Książka powstawała przez ostanie miesiące, ale wiedza w niej zawarta powstawała w ostatnich 10 latach. Czas jej pisania zbiegł się z pracą parlamentu nad nowelizacją ustawy (tekst nowelizacji zamieściliśmy w załączniku do ustawy z dnia 25 lipca 2001), oraz pracą nad rozporządzeniami do ustawy (w książce zamieściliśmy ostanie dostępne wersje kilku rozporządzeń MZ, pozostałe będą umieszczane na stronach www.mz.gov.pl), które ostatecznie przesądzą wiele szczegółowych, tak istotnych dla praktycznego stosowania prawa, rozwiązań. W kolejnych rozdziałach przedstawiamy stan prawny oraz organizację poszczególnych elementów systemu. Ważnym elementem wdrażania nowych struktur i ich personelu są programy szkoleń, którym poświęcamy kilka tekstów. System ratownictwa medycznego wpisuje się w system bezpieczeństwa publicznego i dlatego tak ważna jest codzienna współpraca z innymi służbami ratowniczymi, a szczególnie Państwową Strażą Pożarną i wspólne planowanie zabezpieczenia działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Jeden z rozdziałów opisuje wybrane zagadnienia kliniczne w kontekście działań ratunkowych. Autorzy, wybitni polscy specjaliści z różnych dyscyplin medycznych, wskazują zarówno na nowoczesne metody postępowania z pacjentami w stanie zagrożenia życia, jak i na system organizacji opieki przedszpitalnej i szpitalnej, dający szansę na poprawienie wyników tych działań. Na koniec przedstawiamy kilka wybranych przykładów działań, które doprowadziły do uruchomienia kolejnych ogniw rozwijającego się systemu. Znajdą w nich Państwo wiele praktycznych rozwiązań, a także będziecie mieli okazje przekonać się, że rzeczy z pozoru niemożliwe stają się rzeczywistością, choć nie zawsze tą wymarzoną.
Spis treści:
 • 1. Czy ratownictwo medyczne jest potrzebne
 • 2. Omówienie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • 3. Kształcenie lekarzy medycyny ratunkowej
 • 4. Kształcenie pielęgniarek dla potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 5. Kształcenie ratowników medycznych
 • 6. Ratownictwo medyczne w powiecie. Planowanie, realizacja - przykłady powiatu i miasta Inowrocławia
 • 7. Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego
 • 8. Zintegrowany system powiadamiania medycznego - telefon "112"
 • 9. Szpitalny oddział ratunkowy - wymagania organizacyjno strukturalne modułu podstawowego
 • 10. Zespół ratownictwa medycznego
 • 11. Lotnicze pogotowie ratunkowe
 • 12. Organizacja ratownictwa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
 • 13. Rola Państwowej Straży Pożarnej w ratowaniu osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia
 • 14. Zarządzanie kryzysowe
 • 15. Zarządzanie szpitalem w sytuacji kryzysowej
 • 16. Działania medyczne w sytuacjach specjalnych
 • 17. Finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • 18. Finansowanie przedszpitalnego ratownictwa medycznego
 • 19. Program Ministerstwa Zdrowia "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 1999 - 2003"
 • 20. Przykłady ratownictwa medycznego w różnych stanach zagrożenia życia - traumatologia
 • 21. Ratownictwo w stanach zagrożenia życia u dzieci
 • 22. Urazy czaszkowo-mózgowe
 • 23. Udar mózgu stanem zagrożenia życia - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
 • 24. Oparzenia
 • 25. Wykorzystanie systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w leczeniu ostre go zawału serca na Podlasiu
 • 26. Charakterystyka szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
 • 27. Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Nysie: tworzenie, uruchomienie i pierwsze miesiące funkcjonowania
 • 28. Charakterystyka szpitalnego oddziału ratunkowego w Giżycku
 • 29. Centra powiadamiania ratunkowego na przykładzie gdańskim
 • 30. Szkoła Ratownictwa w Białymstoku

Pozostałe książki medyczne na literę R