regulamin pracy co to znaczy
Co znaczy Samodzielnego Publicznego Zakładu?. Co to jest . Co to jest Publicznego Zakładu Opieki.

Czy pomocne?

Regulamin pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Definicja z ang. Terms of the work of the Independent Public Healthcare, z niem. Die Bedingungen der Arbeit der unabhängigen öffentlichen Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: oddk, Gdańsk 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,66 str., Wymiary: 170*240 mm
Zagadnienia: regulamin pracy
ISBN: ISBN 83-71872-32-1
Opis:
Spis treści:
 • Postanowienia ogólne
 • Prawa i wymagania pracodawcy i pracownika
 • Nieobecności i inne zwolnienia od pracy
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Okres pracy
 • Procedury powiązane z podejrzeniem nadużywania poprzez pracownika alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych albo innych substancji o działaniu odurzającym
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Prace wzbronione kobietom i młodocianym
 • Współpraca zatrudniający - zakładowe organizacje związkowe
 • Inne postanowienia
 • Postanowienia końcowe
 • Załącznik nr 1. Tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Załącznik nr 2. Lista prac wzbronionych kobietom
 • Załącznik nr 3. Lista prac wzbronionych młodocianym

Czym jest znaczenie w Słownik na R .