terapia zaburzeń mowy co to znaczy
Co znaczy Terapia zaburzeń mowy?. Co to jest lekarzy, psychologów, pedagogów i rodziców z nadzieją.

Czy pomocne?

Terapia zaburzeń mowy

Definicja z ang. Treatment of speech disorders, z niem. Die Behandlung von Sprachstörungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,216 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: terapia zaburzeń mowy
ISBN: ISBN 83-02-08050-0
Opis: Niniejszą pracę oddaję do rąk czytelnikó:: logopedów, lekarzy, psychologów, pedagogów i rodziców z nadzieją, iż stanie się pomocna w terapii mowy osób dorosłych z afazją, raczej ludzi po wylewach i udarach i dzieci z dysfazją rozwojową i nabytą, a również z wieloma rodzajami opóźnień w rozwoju mowy na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Podręcznik adresowana jest nie tylko do profesjonalistów, lecz także do rodziców dzieci, dlatego uznałam za konieczne używanie zarówno terminologii fachowej, jak definicji opisowych, których treść może być lepiej zrozumiała. W opracowaniu tym dzielę się z Czytelnikami własnymi doświadczeniami z wieloletniej pracy logopedy. Jeżeli przedstawione przeze mnie opinie i propozycje ćwiczeń wywołają u Czytelnika refleksję - potwierdzenie ich słuszności albo kontrowersje, ja jako autorka osiągnę swój cel. Podręcznik dzieli się na dwie części. Pierwsza - teoretyczna, poświęcona jest omówieniu wybranych zaburzeń mowy:: afazji i dysfazji dziecięcej i opóźnionemu rozwojowi mowy. W tej części pracy omawiam także kilka przypadków rozwojowej dysfazji dziecięcej, a również dzielę się refleksjami na temat tych zaburzeń mowy u dzieci. W rozdziałach poświęconych terapii rozumienia i ekspresji mowy informuję o założeniach teoretycznych leżących u podstaw różnych metod usprawniania mowy w przeszłości i aktualnie, a również podaję praktyczne ogólne i szczegółowe wskazówki dla terapeutów mowy. W pierwszej części książki znalazły się także propozycje ćwiczeń aparatu oddechowego, fonacyjne-go i artykulacyjnego. U doświadczonego Czytelnika pewien niepokój może budzić umieszczenie tych ćwiczeń właśnie w pierwszej części opracowania, która ma charakter teoretyczny. Sensowniejsze byłoby zamieszczenie ich w drugiej części, ale ta zawiera materiał obrazkowy. Kolejnym problemem budzącym wątpliwości Czytelnika jest nieraz różne, niespójne nazewnictwo. Pragnę jednak podkreślić, iż mimo istnienia w poszczególnych towarzystwach naukowych osób i całych zespołów usiłujących ujednolicić terminologię, zagadnienie tj. dalekie od ostatecznego opracowania. Dlatego także postanowiłam zastosować się do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. W części poświęconej terminologii szczegółowo wyjaśniam ten wybór. Druga część to materiał obrazkowy i językowy przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, który jest jedynie pewną propozycją do indywidualnej terapii logopedycznej. Powinien być poprzez terapeutę traktowany jako zestaw pomocy do wyboru, który może być wg potrzeb korygowany i uzupełniany z racji na wiek i możliwości osoby usprawnianej.
Spis treści:
 • Część l Zaburzenia rozumienia i ekspresji mowy
 • Wstęp - zagadnienia teoretyczne i terminologia
 • Charakterystyka afazji ekspresyjnej, afazji percepcyjnej, dysfazji dziecięcej i opóźnionego rozwoju mowy
 • Rozwojowa dysfazja ekspresyjna i percepcyjna w świetle własnych badań, doświadczeń i refleksji
 • Leczenie zaburzeń rozumienia i ekspresji mowy
 • Zastosowanie systemów wspomagających w terapii dzieci z dysfazja
 • Praktyczne ogólne i szczegółowe wskazówki dla terapeuty mowy
 • Ćwiczenia usprawniające oddychanie, fonację, artykulację
 • Leczenie zaburzeń rozumienia i ekspresji mowy w kontekście przedstawionego materiału obrazkowego i językowego
 • Bibliografia
 • Część II Materiały pomocnicze do terapii mowy dzieci starszych i dorosłych
 • Identyfikacja elementów i czynności rzeczywistych z ich odpowiednikami na obrazkach
 • Cechy elementów i osób
 • Stosunki przestrzenne i czasowe
 • Wykonywanie czynności poprzez tę samą i różne osoby
 • Części ciała
 • Dni tygodnia, pory roku, następne miesiące
 • Budowanie zdań pojedynczych nierozwiniętych i rozwiniętych i złożonych
 • Rozróżnianie wyrazów podobnych pod względem brzmienia (rozumienie i nazywanie)
 • Użycie rzeczowników w konstrukcjach przyimkowych
 • Nazwy wykonawców zawodów i czynności wykonywane poprzez osoby różnych zawodów
 • Czytanie i uzupełnianie niedokończonych zdań
 • Przeciwieństwa
 • Dobieranie par rymujących się wyrazów
 • Podobne czynności o podobnych i różnych nazwach
 • Poprawianie błędów gramatycznych i logicznych
 • Przenośnie
 • Konstrukcje zdaniowe z miejscownikiem, narzędnikiem i inne
 • Nazywanie elementów i tworzenie pojęć ogólnych
 • Następstwo czasowe zdarzeń. Co wydarzyło się później? (ćwiczenia w opowiadaniu)
 • Kolory (rozpoznawanie, nazywanie)
 • Figury geometryczne (rozpoznawanie, nazywanie)
 • Historyjki obrazkowe (ćwiczenia w opowiadaniu)

Czym jest znaczenie w Słownik na T .