tętniaki aorty brzusznej co to znaczy
Co znaczy Tętniaki aorty brzusznej?. Co to jest doświadczenia w leczeniu chorych z tętniakami aorty.

Czy pomocne?

Tętniaki aorty brzusznej

Definicja z ang. Abdominal aortic aneurysms, z niem. Abdominalen Aortenaneurysmen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Chirurgii AM Łódź, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,151 str., Wymiary: 160 x 240 mm
Zagadnienia: tętniaki aorty brzusznej
ISBN: ISBN 83-914223
Opis: Niniejsza monografia jest rezultatem ogromnego doświadczenia w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi kierowanej przez profesora Adama Sołtysiaka. Podręcznik jest raczej przeznaczona dla chirurgów mających pewne doświadczenie w angiochirurgii, lecz może służyć także lekarzom innych specjalności dla poszerzenia wiedzy i uzyskania praktycznych wskazówek, na przykład dotyczących wskazań do hospitalizacji chorych z tętniakiem aorty w oddziale chirurgii naczyniowej. W książce celowo nie opisano podstawowej, powszechnie stosowanej, opublikowanej przez Creech'a i DeBakey'a w 1966 roku na łamach Annals of Surgery, techniki operacji tętniaka aorty brzusznej publikowanej niekiedy z nieznacznymi modyfikacjami jako sposoby oryginalnej. Przedstawiono z kolei pewne ważne, praktyczne udogodnienia techniczne wpływające na bezpieczeństwo przeprowadzanej operacji. Autorzy zwracają uwagę na często niedoceniane, a ważne aspekty diagnostyki i leczenia chorych z tętniakami. Przykładem jest problem występowania pęcherzy w tętniakach aorty brzusznej często niedostrzegany w wielu oddziałach i klinikach chirurgii naczyniowej. Na szczególną wartość książki wpływają rozdziały poświęcone przygotowaniu chorych do operacji i przedstawiające sposoby pomniejszenia ryzyka okołooperacyjnego. Ocena kardiologiczna chorych i kwalifikacja do wcześniejszych albo równoczesnych z operacją tętniaka operacji albo zabiegów poprawiających ukrwienie mięśnia sercowego jest rutynowo wykorzystywana przez autorów i idealnie przedstawiona w siedmiu oddzielnych podrozdziałach. Omówione na kartach tej książki zagadnienia w wielu rozdziałach daleko odbiegają od ścisłej chirurgii naczyniowej i są rezultatem codziennej doskonałej współpracy lekarzy różnych specjalności - radiologów, kardiologów, kardiochirurgów, internistów, anestezjologów i chirurgów. Dlatego powstało unikalne dzieło kompleksowo przedstawiające diagnostykę tętniaków, wskazania i przygotowanie do operacji, znieczulenie i leczenie chirurgiczne chorych z tętniakami aorty brzusznej. Monografia ta na pewno będzie z przyjemnością i pożytkiem czytana przez młodych lekarzy dopiero rozpoczynających swoją przygodę z chirurgią naczyniową, jak także wzbudzi zainteresowanie doświadczonych angiochirurgów.
Spis treści:
  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Etiologia tętniaków aorty brzusznej
  • 3. Obraz kliniczny tętniaka aorty brzusznej. Rozpoznanie
  • 4. Diagnostyka obrazowa tętniaków aorty brzusznej
  • 5. Pęcherze tętniaka aorty brzusznej. Owrzodzenie aorty. Aorta kosmata.
  • 6. Ocena kardiologiczna chorych z tętniakiem aorty brzusznej
  • 7. Leczenie chorych z tętniakiem aorty brzusznej

Czym jest znaczenie w Słownik na T .