wrodzone braki ubytki co to znaczy
Co znaczy ubytki i przerosty kończyn u dzieci?. Co to jest . Co to jest przerosty kończyn u dzieci.

Czy pomocne?

Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci

Definicja z ang. Congenital deficiencies, defects and excesses of limbs in children, z niem. Angeborene Mängel, Mängel und Überschüsse von Gliedmaßen bei Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,185 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: wrodzone braki ubytki
ISBN: ISBN 83-86239-37-9
Opis:
Spis treści:
 • 1. Przemówienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • 2. Ogólna charakterystyka wad wrodzonych kończyn u dzieci w materiale Kliniki 0rtopedii Dziecięcej, epidemiologia, występowanie rodzinne, problemy lecznicze
 • 3. Kompleksowa rehabilitacja dzieci z wrodzonymi brakami i ubytkami kończyn
 • 4. Zaopatrzenie ortopedyczne w trudnych sytuacjach protezowania dzieci z wrodzonymi brakami i ubytkami kończyn
 • 5. Przypadek życiowa osób z wrodzonymi brakami i ubytkami kończyn
 • 6. Usprawnianie dzieci z wrodzonymi brakami i ubytkami kończyn
 • 7. Wyniki wydłużania wrodzonego krótkiego uda, typ I i II wg Kalamchi
 • 8. Leczenie dzieci z wrodzonym brakiem bliższego końca kości udowej w materiale własnym
 • 9. Wrodzony niedorozwój uda i goleni z zaburzeniami osi, występowanie rodzinne
 • 10. Postępowanie w niedorozwojach kończyn dolnych
 • 11. Wrodzona brachymetatarsja pierwszej kości śródstopia leczona przy użyciu wydłużania. Opis przypadku
 • 12. Wrodzony brak kości piszczelowej, amputacja czy rekonstrukcja? Wybór pierwotnego metody leczenia
 • 13. Wrodzone braki i ubytki kości piszczelowej, przegląd pacjentów z wieloma rozwiązaniami
 • 14. Wrodzony niedorozwój kości piszczelowej (hemimelia tibialis)
 • 15. Odległe wyniki leczenia operacyjnego pacjentów z wrodzonym brakiem albo niedorozwojem kości strzałkowej
 • 16. Problemy lecznicze u dzieci z wrodzonym brakiem strzałki
 • 17. Wykorzystanie aparatu Ilizarowa w leczeniu wrodzonych wad kończyny górnej
 • 18. Wykorzystanie osteotomii plastrowej w korekcji osi przedramienia u dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami
 • 19. Wrodzony niedorozwój kości promieniowej u dzieci. Prezentacja dwóch przypadków
 • 20. Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami kończyn górnych leczonych operacyjnie w Klinice Chirurgii Ręki
 • 21.
 • Policyzacje
 • 22. Hipoplazja kciuka w materiale Kliniki Chirurgii Ręki
 • 23. Wrodzony kciuk dodatkowy
 • 24. Przerosty kończyn
 • 25. Leczenie przerostów w obrębie ręki
 • 26. Przerost kończyny górnej. Opis przypadku
 • 27. Wrodzony wzrost olbrzymi palców rąk i stóp
 • 28. Niektóre przypadki przerostu palców rąk i stóp
 • 29. Przerosty w obrębie kończyny dolnej. Metody leczenia
 • 30. Nierówności kończyn dolnych w zespole Klippel-Trenaunay
 • 31. Leczenie zmian przerostowych kończyn w zespole Klippel-Trenaunay. Opis przypadku
 • 32. Przerost palucha w przebiegu tłuszczaka
 • 33. Epidemiologia wrodzonych przerostów i ubytków kończyn u dzieci
 • 34. Wrodzone braki i przerosty kończyn w materiale klinicznym
 • 35. Biomechaniczne aspekty wydłużania kończyn sposobem Ilizarowa
 • 36. Leczenie wrodzonego skrócenia kończyn dolnych sposobem osteogenezy dystrakcyjnej
 • 37. Problemy czynnościowe, kosmetyczne i lecznicze u dzieci z przykurczami płetwiastymi kolan
 • 38. Zdwojenie palucha współistniejące z palcozrostem - rozwiązanie operacyjne
 • 39. Hypoplazja i agnezja kości krzyżowej w materiale Kliniki

Czym jest znaczenie w Słownik na W .