zawał serca

Czy pomocne?

Co to jest zawał serca

Definicja: — martwica mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem. Do rozwoju zawału serca dochodzi zwykle u pacjentów z chorobą wieńcową, u których dochodzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej z następowym wytworzeniem zakrzepu