platelet rich plasma co to znaczy
Co znaczy PRP-Platelet Rich Plasma u dentysty?. Definicja trombocytów-koncentrat trombocytarny) PRP.

Czy pomocne?

Definicja PRP-Platelet Rich Plasma

Definicja z ang. PRP Platelet-Rich Plasma, z niem. PRP plättchenreiches Plasma.

Co znaczy: (przeciwieństwo: plazma zawierająca sporą liczba trombocytów-koncentrat trombocytarny)PRP to jest nowoczesna metoda przygotowywania materiału kościotwórczego, dającego najlepszy sukces przy odbudowie kości. Procedura polega na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, co skutkuje wiele szybszą odbudowę kości przy połączoniu z materialem osteogenetycznym.Etapy otrzymywaniaPobranie krwi.Oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki.Oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki.Mieszanie PRP z materiałem osteogenetycznym CERASORB® w celu aktywacji i tworzenia się makromolekuł PRP. Współdziałanie Platelet Rich Plasma i materiału osteogenetycznego CERASORB®Przyspieszona regeneracja kościStymulacja aktywności komórek, powstawanie i rozrost naczyń krwionośnychPochodzenie autogenneKombinacja czynników wzrostuCałkowita resorpcjaRemodeling tkanki kostnejDziałanie osteokondukcyjneZasób jonów wapnia i fosforanówPochodzenie syntetyczne Granulat B-TCP jako nośnik