asparaginianowa co to znaczy
Definicja AspAT (aminotransferaza asparaginianowa). Jak leczyć enzymem wzkaźnikowym pochodzenia.

Czy pomocne?

Jak leczyć AspAT (aminotransferaza asparaginianowa)

Definicja z ang. AST (aspartate aminotransferase), z niem. AST (Aspartat-Aminotransferase).

Definicja: to białko (enzym) o znaczeniu diagnostycznym. AspAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatyczno-mitochondrialnego. Przyrost aktywności AspAT i AlAt (aminotransferaza alaninowa) w surowicy krwi jest wywołany zarówno obumarciem komórek, jak i ich uszkodzeniem wywołanym niedotlenieniem albo działaniem toksyn endo- albo egzodennych. AspAT występuje w komórkach wątroby, mięśnia sercowegoi mięśni szkieletowych, nerek, mózgu i erytrocytów. W diagnostyce ważne znaczenie ma stosunek aktywności AspAT/AlAT, który w warunkach fizjologicznych jest większy od 1. Przy pojawieniu się chorób miąższu wątrobowego iloraz ten jest najczęściej niższy od 0,9.

Definicja AspAT (aminotransferaza asparaginianowa) w Słownik na A .