aberracje chromosomowe co to znaczy
Apoptoza co znaczy Aldosteron krzyżówka Autoantygen co to jest Astma słownik Angina czym jest.

Jak leczyć choroby na A

 • Definicja Chromosomowe Aberracje Co znaczy to są zmiany liczby albo budowy chromosomu, dotyczą autosomów i chromosomów płciowych
 • Definicja Akupunktura Krzyżówka chińskiej, której głównym zadaniem jest przywrócenie albo utrzymanie równowagi energetycznej organizmu, co ma zapewnić jego
 • Definicja Akupresura Co to jest sposób tradycyjnej medycyny chińskiej, która polega na uciskaniu, dotykaniu czy opukiwaniu określonych miejsc w ciele
 • Definicja Alergen Słownik czynniki, powszechnie występujące w środowisku, które u zdrowych osób nie wywołują żadnej reakcji, z kolei u osób z alergią
 • Definicja Autoimmunologiczny Czym jest sytuacji, kiedy mechanizmy immunologiczne organizmu skierowane są przeciwko własnym komórkom. Choroby autoimmunologiczne
 • Definicja Fetoproteina Alfa Afp Co oznacza poprzez komórki płodowe wątroby i zarodkowego pęcherzyka żółtkowego. Poprawnie alfa-fetoproteina występuje jedynie w życiu
 • Definicja Alergologia Tłumaczenie zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem alergii. Zadaniem alergologów jest rozpoznanie alergenów i dobranie odpowiednich metod
 • Definicja Teleangiektazja Ataksja Przykłady schorzenie powiązane z autosomalnym genem recesywnym, charakteryzujące się ataksją móżdżkową, teleangiektazjami spojówek i skóry
 • Definicja Alergolog Definicja dziedziny alergologii, a więc działu medycyny zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób alergicznych
 • Definicja Amylazy Encyklopedia których kluczowym zadaniem jest hydroliza skrobi albo glikogen do cukrów: dekstryn, maltozy albo glukozy. W ludzi występuje α
 • Definicja Kontaktowa Alergia Jak działa odczynowości organizmu, która wywołuje symptomy choroby na powszechnie spotykane w środowisku substancje i czynniki. Alergenami
 • Definicja Amyloid Czy jest szklista, w skład której wchodzą białka i węglowodany. Amyloid gromadzi się pomiędzy ściankami najdrobniejszych naczyń i
 • Definicja Aplastyczna Anemia Pojęcie w skutek niewydolności szpiku kostnego, prowadzącej do pancytopeni a więc obniżenia ilości wszystkich rodzajów krwinek
 • Definicja Nerwowe Włókno Aksony Wyjaśnienie wypustek komórek nerwowych. Akson to część neuronu przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki w kierunku synapsy. Akson jest
 • Definicja Asparaginianowa Aminotransferaza Aspat Opis diagnostycznym. AspAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatyczno-mitochondrialnego. Przyrost aktywności AspAT i AlAt
 • Definicja Afty Informacje zmiany zapalne o charakterze plamkowo-grudkowym. Najczęściej są dobrze ograniczone o okrągłym bądź owalnym kształcie, otoczone
 • Definicja Aids Znaczenie upośledzenia odporności (z angielskiego: Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany poprzez wirusa HIV ((z angielskiego
 • Definicja Nadwrażliwość Alergia Co znaczy niepoprawna odpowiedź immunologiczna organizmu. U osób z alergią organizm wytwarza przeciwciała przeciwko różnym substancjom
 • Definicja Agranulocyty Krzyżówka to jedna z dwóch podstawowych grup białych krwinek (leukocytów
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholizmem) nazywamy utratę kontroli nad spożywaną ilością alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, która
 • Definicja Pokarmowe Alergie Słownik nieodpowiedniej odpowiedzi immunologicznej organizmu na wybrane składniki żywności. Układ odpornościowy reaguje na nieszkodliwe
 • Definicja Nerwowy Układ Autonomiczny Czym jest która unerwia sporo narządów wewnętrznych. Ruchowe włókna nerwowe docierają do mięśni gładkich m. in. jelita i serca
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co oznacza charakteryzująca się odwracalną obturacją (zwężeniem światła) dróg oddechowych, ich zapaleniem i wzmożoną reaktywnością na różne
 • Definicja Aflatoksyny Tłumaczenie produkowanych poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus. Grzyby te pojawiają się na różnych produktach żywnościowych, raczej na
 • Definicja Anestezjologia Przykłady zajmują się przygotowaniem pacjenta do operacji, prowadzeniem znieczulenia i kontrolą stanu chorego w czasie zabiegu, a również
 • Definicja Akromegalia Definicja objawów klinicznych wynikających z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). To jest rzadka choroba, występuje u ok. 60 osób
 • Definicja Agranulocytoza Encyklopedia poprzez obniżenie liczby leukocytów do 1 x 109/l, nie mniej jednak liczba neutrofilów spada do wartości poniżej 1,5 x109/l
 • Definicja Aerofagia Jak działa powietrza w niewielkim stopniu w czasie jedzenia i picia. Wybrane osoby nieświadomie połykają więcej powietrza, szczególnie w
 • Definicja Hemolityczna Anemia Czy jest obniżenie liczby erytrocytów i poziomu hemoglobiny we krwi wywołane rozpadem (hemolizą) krwinek
 • Definicja Alaninowa Aminotrasferaza Alat Pojęcie diagnostycznym. AlAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatycznego. Przyrost aktywności AspAT (aminotransferazy
 • Definicja Aquaterapia Wyjaśnienie wykorzystuje się lecznicze właściwości wody. Wodę stosuje się zewnętrznie przez natryski, kąpiele, kompresy i polewanie i w
 • Definicja Atrezja Opis światła narządu rurowatego w ciele (na przykład przełyku). Atrezja może być wrodzona albo powstać wtórnie po przebytej chorobie
 • Definicja Aminokwasy Informacje budująca białka. Pod względem chemicznym aminokwasy są pochodnymi kwasów karboksylowych z podstawnikiem w formie grupy aminowej
 • Definicja Angiografia Znaczenie diagnostycznego wykorzystywanego w kardiologii (a dokładniej: w angiologii) do zobrazowania prawidłowego funkcjonowania naczyń
 • Definicja Astygmatyzm Co znaczy niezborność) to jedna z najczęściej występujących wad wzroku, podobnie jak krótko- i dalekowzroczność, zaliczana jest do wad
 • Definicja Alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) Krzyżówka zapalnego błony śluzowej nosa, wywołanego czynnikami alergicznymi. Wyróżnia się 2 jego formy – sezonowa gorączka sienna i
 • Definicja Szpiku Przeszczep Allogeniczny Co to jest źródłem (dawcą) komórek jest osoba spokrewniona z chorym albo nie. Osoba ta musi posiadać zgodność w dziedzinie antygenów
 • Definicja Formaldehyd Mrówkowy Aldehyd Słownik to duszący gaz, będący mocną trucizną. W sprzedaży można dostać 35-38% roztwór formaldehydu, a więc formalinę
 • Definicja Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) Czym jest autoimmunologicznym, polegająca na przewlekłym postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby, prowadzącym do niewydolności
 • Definicja Albuminy Co oznacza charakteryzujących się występowaniem małych ilości glicyny. Są produkowane poprzez rośliny i zwierzęta - występują w roślinach
 • Definicja Allel Tłumaczenie wariantów tego samego genu. Allele określonego genu zajmują te same pozycje w chromosomach homologicznych, odpowiadają za
 • Definicja Angiologia Przykłady zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. To bardzo szeroka specjalizacja, mająca mocny
 • Definicja Amplifikacja Definicja ilości konkretnej struktury, inaczej powielanie, namnażanie. Termin ten stosowany jest najczęściej w odniesieniu do DNA
 • Definicja Arytmia Encyklopedia powiązane z jej przyśpieszeniem, zwolnieniem albo wszelkimi nieregularnościami. Arytmia może być symptomem poważnej choroby, jak
 • Definicja Abulia Jak działa zaburzeniach neurologicznych i psychotycznych, który polega na niemożliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Towarzyszy temu
 • Definicja Niedokrwistość Anemia Czy jest niedokrwistość to pomniejszenie się stężenia hemoglobiny (Hb), wartości hematokrytu (Ht) i/albo liczby czerwonych krwinek
 • Definicja Atypia Pojęcie to zespół niepoprawnych cech w budowie komórek różnego typu, na przykład nowotworowych
 • Definicja Autoprzeciwciała Wyjaśnienie immunoglobuliny) skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu. Niekiedy pojawiają się w zdrowym organizmie (na przykład u osób
 • Definicja Angiolog Opis dziedziny angiologii, a więc działu kardiologii zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób dotyczących naczyń krwionośnych i
 • Definicja Amniopunkcja Informacje wykonywany u kobiety ciężarnej. Polega na nakłuciu jamy macicy i pobraniu niewielkiej próbki płynu owodniowego. Używany w
 • Definicja Alat Alt Znaczenie to transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa, poprawna nazwa: aminotransferaza alaninowa (AlAT
 • Definicja Antybiotyki Co znaczy chemicznych o zróżnicowanej budowie chemicznej, służące w medycynie do leczenia chorób spowodowanych poprzez bakterie
 • Definicja Adrenokortykotropina Acth Krzyżówka syntetyzowany i wydzielany poprzez przedni (gruczołowy) płat przysadki mózgowej. Jego działanie polega na pobudzaniu kory
 • Definicja Główna Tętnica Aorta Co to jest ludzkiego organizmu. Wychodzi z lewej komory serca i transportuje natlenowaną krew do wszystkich komórek ciała. Aorta buduje lewą
 • Definicja Angiologia Słownik się rozpoznaniem i leczeniem chorób związanych z naczyniami krwionośnymi albo limfatycznymi. Angiologia jest częścią kardiologii
 • Definicja Katecholowe Aminy Czym jest to grupa biogennych związków chemicznych powstających w wyniku przemian jednego z aminokwasów - tyrozyny
 • Definicja Afazja Co oznacza to zaburzenie wynikające z uszkodzenia ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu
 • Definicja Skóry Zapalenie Atopowe Tłumaczenie jedna z najczęstszych alergicznych chorób skóry. Jest schorzeniem zapalnym, niezakaźnym, o przewlekłym i nawrotowym charakterze
 • Definicja Atopia Przykłady nadmiernej odpowiedzi immunologicznej i zbyt intensywnej produkcji przeciwciał klasy IgE w stosunku do niektórych występujących
 • Definicja Antygen Definicja pobudza organizm do produkcji przeciwciał zdolnych do wiązania się z tym antygenem w reakcji antygen-przeciwciało
 • Definicja Amyloidoza Encyklopedia angielskiego: amyloidosis), to grupa chorób, których wspólną właściwością jest gromadzenie się w tkankach i narządach
 • Definicja Agenezja Jak działa rozwojowego, gdzie nie dochodzi do stworzenia zawiązku narządu. Konsekwencją jest nierozwinięcie się tego narządu
 • Definicja Aftozy Czy jest to grupa chorób, gdzie przebiegu pojawiają się charakterystyczne wykwity - tak zwany afty
 • Definicja Androgeny (męskie hormony płciowe) Pojęcie kontrolują powstawanie i utrzymywanie drugorzędowych męskich cech płciowych takich jak na przykład owłosienie na twarzy i
 • Definicja Angina Wyjaśnienie migdałków podniebiennych należą do najczęstszych schorzeń górnych dróg oddechowych i pokarmowych u człowieka, co nie powinno
 • Definicja Astma Opis zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się nadwrażliwością oskrzeli, która prowadzi do napadu świszczącego oddechu (świst
 • Definicja Autoantygen Informacje w normalnych warunkach nieummunogenne, a więc nie wywołujące odpowiedzi immunologicznej we własnym organizmie. stan taki
 • Definicja Aldosteron Znaczenie sterydowy z grupy mineralokortykosteroidów. Produkowany jest poprzez warstwę kłębkową kory nadnerczy. Jego kluczową rolą jest
 • Definicja Apoptoza Co znaczy śmierć komórki. To jest naturalny mechanizm, zaprogramowany w genomie każdej komórki, prowadzący do jej fizjologicznego rozpadu

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja Apoptoza co znaczy Aldosteron krzyżówka Autoantygen co to jest Astma słownik Angina czym jest Androgeny (męskie hormony płciowe) co oznacza Aftozy tłumaczenie. informacje.

Pomoc Aberracje chromosomowe co znaczy Akupunktura krzyżówka Akupresura co co robić.