aspat aminotransferaza co to znaczy
ZNACZENIE Aspat (Aminotransferaza Asparaginianowa), Alergolog, Anemia Aplastyczna, Alergie.

Jak leczyć choroby na A

 • Definicja Aflatoksyny Co to jest produkowanych poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus. Grzyby te pojawiają się na różnych produktach żywnościowych, raczej na
 • Definicja Aquaterapia Definicja wykorzystuje się lecznicze właściwości wody. Wodę stosuje się zewnętrznie przez natryski, kąpiele, kompresy i polewanie i w
 • Definicja Amplifikacja Co znaczy ilości konkretnej struktury, inaczej powielanie, namnażanie. Termin ten stosowany jest najczęściej w odniesieniu do DNA
 • Definicja Skóry Zapalenie Atopowe Słownik jedna z najczęstszych alergicznych chorób skóry. Jest schorzeniem zapalnym, niezakaźnym, o przewlekłym i nawrotowym charakterze
 • Definicja Alergologia Znaczenie zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem alergii. Zadaniem alergologów jest rozpoznanie alergenów i dobranie odpowiednich metod
 • Definicja Autoantygen Czym jest w normalnych warunkach nieummunogenne, a więc nie wywołujące odpowiedzi immunologicznej we własnym organizmie. stan taki
 • Definicja Hemolityczna Anemia Co oznacza obniżenie liczby erytrocytów i poziomu hemoglobiny we krwi wywołane rozpadem (hemolizą) krwinek
 • Definicja Aminokwasy Krzyżówka budująca białka. Pod względem chemicznym aminokwasy są pochodnymi kwasów karboksylowych z podstawnikiem w formie grupy aminowej
 • Definicja Angiolog Najlepszy dziedziny angiologii, a więc działu kardiologii zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób dotyczących naczyń krwionośnych i
 • Definicja Atypia Przykłady to zespół niepoprawnych cech w budowie komórek różnego typu, na przykład nowotworowych
 • Definicja Szpiku Przeszczep Allogeniczny Encyklopedia źródłem (dawcą) komórek jest osoba spokrewniona z chorym albo nie. Osoba ta musi posiadać zgodność w dziedzinie antygenów
 • Definicja Alaninowa Aminotrasferaza Alat Jak działa diagnostycznym. AlAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatycznego. Przyrost aktywności AspAT (aminotransferazy
 • Definicja Akupresura Czy jest sposób tradycyjnej medycyny chińskiej, która polega na uciskaniu, dotykaniu czy opukiwaniu określonych miejsc w ciele
 • Definicja Amyloid Pojęcie szklista, w skład której wchodzą białka i węglowodany. Amyloid gromadzi się pomiędzy ściankami najdrobniejszych naczyń i
 • Definicja Allel Wyjaśnienie wariantów tego samego genu. Allele określonego genu zajmują te same pozycje w chromosomach homologicznych, odpowiadają za
 • Definicja Astma Opis zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się nadwrażliwością oskrzeli, która prowadzi do napadu świszczącego oddechu (świst
 • Definicja Afty Informacje zmiany zapalne o charakterze plamkowo-grudkowym. Najczęściej są dobrze ograniczone o okrągłym bądź owalnym kształcie, otoczone
 • Definicja Antygen Co to jest pobudza organizm do produkcji przeciwciał zdolnych do wiązania się z tym antygenem w reakcji antygen-przeciwciało
 • Definicja Amniopunkcja Definicja wykonywany u kobiety ciężarnej. Polega na nakłuciu jamy macicy i pobraniu niewielkiej próbki płynu owodniowego. Używany w
 • Definicja Fetoproteina Alfa Afp Co znaczy poprzez komórki płodowe wątroby i zarodkowego pęcherzyka żółtkowego. Poprawnie alfa-fetoproteina występuje jedynie w życiu
 • Definicja Aerofagia Słownik powietrza w niewielkim stopniu w czasie jedzenia i picia. Wybrane osoby nieświadomie połykają więcej powietrza, szczególnie w
 • Definicja Abulia Znaczenie zaburzeniach neurologicznych i psychotycznych, który polega na niemożliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Towarzyszy temu
 • Definicja Katecholowe Aminy Czym jest to grupa biogennych związków chemicznych powstających w wyniku przemian jednego z aminokwasów - tyrozyny
 • Definicja Amylazy Co oznacza których kluczowym zadaniem jest hydroliza skrobi albo glikogen do cukrów: dekstryn, maltozy albo glukozy. W ludzi występuje α
 • Definicja Główna Tętnica Aorta Krzyżówka ludzkiego organizmu. Wychodzi z lewej komory serca i transportuje natlenowaną krew do wszystkich komórek ciała. Aorta buduje lewą
 • Definicja Astygmatyzm Najlepszy niezborność) to jedna z najczęściej występujących wad wzroku, podobnie jak krótko- i dalekowzroczność, zaliczana jest do wad
 • Definicja Alat Alt Przykłady to transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa, poprawna nazwa: aminotransferaza alaninowa (AlAT
 • Definicja Agranulocyty Encyklopedia to jedna z dwóch podstawowych grup białych krwinek (leukocytów
 • Definicja Arytmia Jak działa powiązane z jej przyśpieszeniem, zwolnieniem albo wszelkimi nieregularnościami. Arytmia może być symptomem poważnej choroby, jak
 • Definicja Oskrzelowa Astma Czy jest charakteryzująca się odwracalną obturacją (zwężeniem światła) dróg oddechowych, ich zapaleniem i wzmożoną reaktywnością na różne
 • Definicja Agenezja Pojęcie rozwojowego, gdzie nie dochodzi do stworzenia zawiązku narządu. Konsekwencją jest nierozwinięcie się tego narządu
 • Definicja Aids Wyjaśnienie upośledzenia odporności (z angielskiego: Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany poprzez wirusa HIV ((z angielskiego
 • Definicja Angiologia Opis zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. To bardzo szeroka specjalizacja, mająca mocny
 • Definicja Nerwowy Układ Autonomiczny Informacje która unerwia sporo narządów wewnętrznych. Ruchowe włókna nerwowe docierają do mięśni gładkich m. in. jelita i serca
 • Definicja Formaldehyd Mrówkowy Aldehyd Co to jest to duszący gaz, będący mocną trucizną. W sprzedaży można dostać 35-38% roztwór formaldehydu, a więc formalinę
 • Definicja Antybiotyki Definicja chemicznych o zróżnicowanej budowie chemicznej, służące w medycynie do leczenia chorób spowodowanych poprzez bakterie
 • Definicja Aldosteron Co znaczy sterydowy z grupy mineralokortykosteroidów. Produkowany jest poprzez warstwę kłębkową kory nadnerczy. Jego kluczową rolą jest
 • Definicja Atrezja Słownik światła narządu rurowatego w ciele (na przykład przełyku). Atrezja może być wrodzona albo powstać wtórnie po przebytej chorobie
 • Definicja Angina Znaczenie migdałków podniebiennych należą do najczęstszych schorzeń górnych dróg oddechowych i pokarmowych u człowieka, co nie powinno
 • Definicja Chromosomowe Aberracje Czym jest to są zmiany liczby albo budowy chromosomu, dotyczą autosomów i chromosomów płciowych
 • Definicja Alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) Co oznacza zapalnego błony śluzowej nosa, wywołanego czynnikami alergicznymi. Wyróżnia się 2 jego formy – sezonowa gorączka sienna i
 • Definicja Apoptoza Krzyżówka śmierć komórki. To jest naturalny mechanizm, zaprogramowany w genomie każdej komórki, prowadzący do jej fizjologicznego rozpadu
 • Definicja Teleangiektazja Ataksja Najlepszy schorzenie powiązane z autosomalnym genem recesywnym, charakteryzujące się ataksją móżdżkową, teleangiektazjami spojówek i skóry
 • Definicja Aftozy Przykłady to grupa chorób, gdzie przebiegu pojawiają się charakterystyczne wykwity - tak zwany afty
 • Definicja Androgeny (męskie hormony płciowe) Encyklopedia kontrolują powstawanie i utrzymywanie drugorzędowych męskich cech płciowych takich jak na przykład owłosienie na twarzy i
 • Definicja Nerwowe Włókno Aksony Jak działa wypustek komórek nerwowych. Akson to część neuronu przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki w kierunku synapsy. Akson jest
 • Definicja Kontaktowa Alergia Czy jest odczynowości organizmu, która wywołuje symptomy choroby na powszechnie spotykane w środowisku substancje i czynniki. Alergenami
 • Definicja Anestezjologia Pojęcie zajmują się przygotowaniem pacjenta do operacji, prowadzeniem znieczulenia i kontrolą stanu chorego w czasie zabiegu, a również
 • Definicja Afazja Wyjaśnienie to zaburzenie wynikające z uszkodzenia ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu
 • Definicja Alergen Opis czynniki, powszechnie występujące w środowisku, które u zdrowych osób nie wywołują żadnej reakcji, z kolei u osób z alergią
 • Definicja Albuminy Informacje charakteryzujących się występowaniem małych ilości glicyny. Są produkowane poprzez rośliny i zwierzęta - występują w roślinach
 • Definicja Nadwrażliwość Alergia Co to jest niepoprawna odpowiedź immunologiczna organizmu. U osób z alergią organizm wytwarza przeciwciała przeciwko różnym substancjom
 • Definicja Amyloidoza Definicja angielskiego: amyloidosis), to grupa chorób, których wspólną właściwością jest gromadzenie się w tkankach i narządach
 • Definicja Autoimmunologiczny Co znaczy sytuacji, kiedy mechanizmy immunologiczne organizmu skierowane są przeciwko własnym komórkom. Choroby autoimmunologiczne
 • Definicja Akromegalia Słownik objawów klinicznych wynikających z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). To jest rzadka choroba, występuje u ok. 60 osób
 • Definicja Alkoholizm Znaczenie alkoholizmem) nazywamy utratę kontroli nad spożywaną ilością alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, która
 • Definicja Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) Czym jest autoimmunologicznym, polegająca na przewlekłym postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby, prowadzącym do niewydolności
 • Definicja Agranulocytoza Co oznacza poprzez obniżenie liczby leukocytów do 1 x 109/l, nie mniej jednak liczba neutrofilów spada do wartości poniżej 1,5 x109/l
 • Definicja Angiografia Krzyżówka diagnostycznego wykorzystywanego w kardiologii (a dokładniej: w angiologii) do zobrazowania prawidłowego funkcjonowania naczyń
 • Definicja Atopia Najlepszy nadmiernej odpowiedzi immunologicznej i zbyt intensywnej produkcji przeciwciał klasy IgE w stosunku do niektórych występujących
 • Definicja Akupunktura Przykłady chińskiej, której głównym zadaniem jest przywrócenie albo utrzymanie równowagi energetycznej organizmu, co ma zapewnić jego
 • Definicja Autoprzeciwciała Encyklopedia immunoglobuliny) skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu. Niekiedy pojawiają się w zdrowym organizmie (na przykład u osób
 • Definicja Adrenokortykotropina Acth Jak działa syntetyzowany i wydzielany poprzez przedni (gruczołowy) płat przysadki mózgowej. Jego działanie polega na pobudzaniu kory
 • Definicja Angiologia Czy jest się rozpoznaniem i leczeniem chorób związanych z naczyniami krwionośnymi albo limfatycznymi. Angiologia jest częścią kardiologii
 • Definicja Niedokrwistość Anemia Pojęcie niedokrwistość to pomniejszenie się stężenia hemoglobiny (Hb), wartości hematokrytu (Ht) i/albo liczby czerwonych krwinek
 • Definicja Pokarmowe Alergie Wyjaśnienie nieodpowiedniej odpowiedzi immunologicznej organizmu na wybrane składniki żywności. Układ odpornościowy reaguje na nieszkodliwe
 • Definicja Aplastyczna Anemia Opis w skutek niewydolności szpiku kostnego, prowadzącej do pancytopeni a więc obniżenia ilości wszystkich rodzajów krwinek
 • Definicja Alergolog Informacje dziedziny alergologii, a więc działu medycyny zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób alergicznych
 • Definicja Asparaginianowa Aminotransferaza Aspat Co to jest diagnostycznym. AspAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatyczno-mitochondrialnego. Przyrost aktywności AspAT i AlAt

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja ZNACZENIE Aspat (Aminotransferaza Asparaginianowa), Alergolog, Anemia Aplastyczna, Alergie Pokarmowe, Anemia (Niedokrwistość), Angiologia, Acth (Adrenokortykotropina informacje.

Pomoc Słownik Aspat (Aminotransferaza Asparaginianowa), Alergolog, Anemia co robić.