angina alergie pokarmowe co to znaczy
Angina, Alergie Pokarmowe, Amplifikacja, Astma, Autoantygen, Alat (Aminotrasferaza Alaninowa.

Jak leczyć choroby na A

 • Definicja Aflatoksyny Co to jest poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus. Grzyby te pojawiają się na różnych produktach żywnościowych, raczej na
 • Definicja Chromosomowe Aberracje Co to jest to są zmiany liczby albo budowy chromosomu, dotyczą autosomów i chromosomów płciowych
 • Definicja Abulia Co to jest neurologicznych i psychotycznych, który polega na niemożliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Towarzyszy
 • Definicja Adrenokortykotropina Acth Co to jest wydzielany poprzez przedni (gruczołowy) płat przysadki mózgowej. Jego działanie polega na pobudzaniu kory
 • Definicja Aerofagia Co to jest niewielkim stopniu w czasie jedzenia i picia. Wybrane osoby nieświadomie połykają więcej powietrza
 • Definicja Afazja Co to jest to zaburzenie wynikające z uszkodzenia ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu
 • Definicja Agranulocyty Co to jest to jedna z dwóch podstawowych grup białych krwinek (leukocytów
 • Definicja Atypia Co to jest to zespół niepoprawnych cech w budowie komórek różnego typu, na przykład nowotworowych
 • Definicja Angiologia Co to jest rozpoznaniem i leczeniem chorób związanych z naczyniami krwionośnymi albo limfatycznymi. Angiologia jest
 • Definicja Formaldehyd Mrówkowy Aldehyd Co to jest to duszący gaz, będący mocną trucizną. W sprzedaży można dostać 35-38% roztwór formaldehydu, a więc formalinę
 • Definicja Atrezja Co to jest rurowatego w ciele (na przykład przełyku). Atrezja może być wrodzona albo powstać wtórnie po przebytej
 • Definicja Antybiotyki Co to jest zróżnicowanej budowie chemicznej, służące w medycynie do leczenia chorób spowodowanych poprzez bakterie
 • Definicja Antygen Co to jest organizm do produkcji przeciwciał zdolnych do wiązania się z tym antygenem w reakcji antygen-przeciwciało
 • Definicja Główna Tętnica Aorta Co to jest organizmu. Wychodzi z lewej komory serca i transportuje natlenowaną krew do wszystkich komórek ciała. Aorta
 • Definicja Apoptoza Co to jest To jest naturalny mechanizm, zaprogramowany w genomie każdej komórki, prowadzący do jej fizjologicznego
 • Definicja Aquaterapia Co to jest wykorzystuje się lecznicze właściwości wody. Wodę stosuje się zewnętrznie przez natryski, kąpiele, kompresy i
 • Definicja Arytmia Co to jest jej przyśpieszeniem, zwolnieniem albo wszelkimi nieregularnościami. Arytmia może być symptomem poważnej
 • Definicja Fetoproteina Alfa Afp Co to jest komórki płodowe wątroby i zarodkowego pęcherzyka żółtkowego. Poprawnie alfa-fetoproteina występuje jedynie w
 • Definicja Aftozy Co to jest to grupa chorób, gdzie przebiegu pojawiają się charakterystyczne wykwity - tak zwany afty
 • Definicja Niedokrwistość Anemia Co to jest pomniejszenie się stężenia hemoglobiny (Hb), wartości hematokrytu (Ht) i/albo liczby czerwonych krwinek
 • Definicja Afty Co to jest zapalne o charakterze plamkowo-grudkowym. Najczęściej są dobrze ograniczone o okrągłym bądź owalnym kształcie
 • Definicja Agenezja Co to jest nie dochodzi do stworzenia zawiązku narządu. Konsekwencją jest nierozwinięcie się tego narządu
 • Definicja Alergologia Co to jest rozpoznaniem i leczeniem alergii. Zadaniem alergologów jest rozpoznanie alergenów i dobranie odpowiednich
 • Definicja Albuminy Co to jest charakteryzujących się występowaniem małych ilości glicyny. Są produkowane poprzez rośliny i zwierzęta
 • Definicja Alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) Co to jest błony śluzowej nosa, wywołanego czynnikami alergicznymi. Wyróżnia się 2 jego formy – sezonowa gorączka sienna
 • Definicja Alergolog Co to jest alergologii, a więc działu medycyny zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób alergicznych
 • Definicja Nerwowe Włókno Aksony Co to jest komórek nerwowych. Akson to część neuronu przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki w kierunku synapsy
 • Definicja Alergen Co to jest powszechnie występujące w środowisku, które u zdrowych osób nie wywołują żadnej reakcji, z kolei u osób z
 • Definicja Akromegalia Co to jest klinicznych wynikających z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). To jest rzadka choroba, występuje u
 • Definicja Kontaktowa Alergia Co to jest organizmu, która wywołuje symptomy choroby na powszechnie spotykane w środowisku substancje i czynniki
 • Definicja Amylazy Co to jest kluczowym zadaniem jest hydroliza skrobi albo glikogen do cukrów: dekstryn, maltozy albo glukozy. W ludzi
 • Definicja Allel Co to jest samego genu. Allele określonego genu zajmują te same pozycje w chromosomach homologicznych, odpowiadają za
 • Definicja Hemolityczna Anemia Co to jest obniżenie liczby erytrocytów i poziomu hemoglobiny we krwi wywołane rozpadem (hemolizą) krwinek
 • Definicja Amyloid Co to jest skład której wchodzą białka i węglowodany. Amyloid gromadzi się pomiędzy ściankami najdrobniejszych naczyń i
 • Definicja Androgeny (męskie hormony płciowe) Co to jest powstawanie i utrzymywanie drugorzędowych męskich cech płciowych takich jak na przykład owłosienie na twarzy
 • Definicja Anestezjologia Co to jest przygotowaniem pacjenta do operacji, prowadzeniem znieczulenia i kontrolą stanu chorego w czasie zabiegu, a
 • Definicja Angiografia Co to jest wykorzystywanego w kardiologii (a dokładniej: w angiologii) do zobrazowania prawidłowego funkcjonowania
 • Definicja Angiolog Co to jest angiologii, a więc działu kardiologii zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób dotyczących naczyń
 • Definicja Katecholowe Aminy Co to jest to grupa biogennych związków chemicznych powstających w wyniku przemian jednego z aminokwasów - tyrozyny
 • Definicja Alat Alt Co to jest to transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa, poprawna nazwa: aminotransferaza alaninowa (AlAT
 • Definicja Amniopunkcja Co to jest kobiety ciężarnej. Polega na nakłuciu jamy macicy i pobraniu niewielkiej próbki płynu owodniowego. Używany w
 • Definicja Angiologia Co to jest rozpoznaniem i leczeniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych. To bardzo szeroka specjalizacja, mająca
 • Definicja Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) Co to jest autoimmunologicznym, polegająca na przewlekłym postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby, prowadzącym
 • Definicja Autoimmunologiczny Co to jest kiedy mechanizmy immunologiczne organizmu skierowane są przeciwko własnym komórkom. Choroby
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest odwracalną obturacją (zwężeniem światła) dróg oddechowych, ich zapaleniem i wzmożoną reaktywnością na różne
 • Definicja Skóry Zapalenie Atopowe Co to jest najczęstszych alergicznych chorób skóry. Jest schorzeniem zapalnym, niezakaźnym, o przewlekłym i nawrotowym
 • Definicja Teleangiektazja Ataksja Co to jest powiązane z autosomalnym genem recesywnym, charakteryzujące się ataksją móżdżkową, teleangiektazjami
 • Definicja Atopia Co to jest odpowiedzi immunologicznej i zbyt intensywnej produkcji przeciwciał klasy IgE w stosunku do niektórych
 • Definicja Alkoholizm Co to jest nazywamy utratę kontroli nad spożywaną ilością alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą
 • Definicja Astygmatyzm Co to jest to jedna z najczęściej występujących wad wzroku, podobnie jak krótko- i dalekowzroczność, zaliczana jest do
 • Definicja Autoprzeciwciała Co to jest skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu. Niekiedy pojawiają się w zdrowym organizmie (na przykład u
 • Definicja Akupresura Co to jest która polega na uciskaniu, dotykaniu czy opukiwaniu określonych miejsc w ciele
 • Definicja Nadwrażliwość Alergia Co to jest odpowiedź immunologiczna organizmu. U osób z alergią organizm wytwarza przeciwciała przeciwko różnym
 • Definicja Amyloidoza Co to jest amyloidosis), to grupa chorób, których wspólną właściwością jest gromadzenie się w tkankach i narządach
 • Definicja Aids Co to jest odporności (z angielskiego: Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany poprzez wirusa HIV ((z
 • Definicja Aldosteron Co to jest grupy mineralokortykosteroidów. Produkowany jest poprzez warstwę kłębkową kory nadnerczy. Jego kluczową rolą
 • Definicja Asparaginianowa Aminotransferaza Aspat Co to jest diagnostycznym. AspAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatyczno-mitochondrialnego. Przyrost
 • Definicja Nerwowy Układ Autonomiczny Co to jest unerwia sporo narządów wewnętrznych. Ruchowe włókna nerwowe docierają do mięśni gładkich m. in. jelita i
 • Definicja Agranulocytoza Co to jest obniżenie liczby leukocytów do 1 x 109/l, nie mniej jednak liczba neutrofilów spada do wartości poniżej 1,5
 • Definicja Aplastyczna Anemia Co to jest niewydolności szpiku kostnego, prowadzącej do pancytopeni a więc obniżenia ilości wszystkich rodzajów krwinek
 • Definicja Aminokwasy Co to jest Pod względem chemicznym aminokwasy są pochodnymi kwasów karboksylowych z podstawnikiem w formie grupy
 • Definicja Akupunktura Co to jest której głównym zadaniem jest przywrócenie albo utrzymanie równowagi energetycznej organizmu, co ma zapewnić
 • Definicja Szpiku Przeszczep Allogeniczny Co to jest dawcą) komórek jest osoba spokrewniona z chorym albo nie. Osoba ta musi posiadać zgodność w dziedzinie
 • Definicja Alaninowa Aminotrasferaza Alat Co to jest diagnostycznym. AlAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatycznego. Przyrost aktywności AspAT
 • Definicja Autoantygen Co to jest normalnych warunkach nieummunogenne, a więc nie wywołujące odpowiedzi immunologicznej we własnym organizmie
 • Definicja Astma Co to jest dróg oddechowych, charakteryzująca się nadwrażliwością oskrzeli, która prowadzi do napadu świszczącego
 • Definicja Amplifikacja Co to jest konkretnej struktury, inaczej powielanie, namnażanie. Termin ten stosowany jest najczęściej w odniesieniu do
 • Definicja Pokarmowe Alergie Co to jest nieodpowiedniej odpowiedzi immunologicznej organizmu na wybrane składniki żywności. Układ odpornościowy
 • Definicja Angina Co to jest podniebiennych należą do najczęstszych schorzeń górnych dróg oddechowych i pokarmowych u człowieka, co nie

Definicje w słowniku lekarza. Czym jest choroba?

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczenie w domu? Jak leczyć, metody leczenia, domowe sposoby.

Definicja Angina, Alergie Pokarmowe, Amplifikacja, Astma, Autoantygen, Alat (Aminotrasferaza Alaninowa), Allogeniczny Przeszczep Szpiku, Akupunktura, Aminokwasy, Anemia informacje.

Pomoc Angina, Alergie Pokarmowe, Amplifikacja, Astma, Autoantygen co robić.