premutacja co to znaczy
Definicja Premutacja. Jak leczyć genu w niestabilną, a więc pierwotna postać poprawnie.

Czy pomocne?

Jak leczyć Premutacja

Definicja z ang. premutation, z niem. premutation.

Definicja: to pierwsza zmiana polegająca na zmianie stabilnej wersji genu w niestabilną, a więc pierwotna postać poprawnie funkcjonującego genu ulega zmianie, która zapoczątkowuje mechanizm mutacji dynamicznych, prowadzących w rezultacie (po wielu pokoleniach dziedziczenia) do rozwinięcia pełnej mutacji i wywołania objawów choroby.

Definicja Premutacja w Słownik na P .