GALMANOWE ROŚLINY

Czy pomocne?

Co to jest GALMANOWE ROŚLINY

Definicja z ang. calamine PLANTS, z niem. Galmei PFLANZEN.

Co oznacza: - rośliny wtórnych siedlisk, bardzo zasobnych w związki cynku i ołowiu, powstałych poprzez składowanie odpadów pogórniczych. To są odmiany albo ekotypy szczególnie odporne na zawartość tych metali w glebie, należące do gatunków rosnących "normalnie" na innych glebach, na przykład fiołka żółtego i tobołków polnych.

Co znaczy GALMANOWE ROŚLINY na Słownik na G .