grzyby co to znaczy
Czym jest GRZYBY. Medycyna eukariotycznych; organizmy heterotroficzne pobierające pokarm na drodze.

Czy pomocne?

Co to jest GRZYBY

Definicja z ang. MUSHROOMS, z niem. MUSHROOMS.

Co oznacza: (Mycota) - królestwo w obrębie wielkiej grupy organizmów eukariotycznych; organizmy heterotroficzne pobierające pokarm na drodze osmozy; jednokomórkowce, komórczaki albo organizmy wielkomórkowe. Komórki co najmniej w niektórych stadiach rozwoju otoczone ścianą. Przeważnie haploidalne, z kolei u tak zwany g. wyższych - częste występowanie grzybni dikariotycznej. Tylko wyjątkowo organizmy diploidalne. Saprofity, pasożyty albo żyjące w symbiozie z innymi organizmami; przeważnie lądowe. Substancje zapasowe: glikogen i tłuszcze. Bardzo zróżnicowane metody rozmnażania płciowego - od → izogamii, → anizogamii, → oogamii, po → gametangiogamię i → somatogamię. G. uważane są za odrębną od roślin i zwierząt linię ewolucyjną. Świadczy o tym szereg odrębności w budowie i funkcjonowaniu komórki, na przykład obecność chityny w ścianie komórkowej, specyficzny przebieg podziału jądra komórkowego (poprzez przewężenie; brak płaszczyzny równikowej w metafazie), tymczasowe rozdzielenie → plazmogamii i → kariogamii. G. dzieli się na gromady: → lęgniowce, → skoczkowce, → sprzężniaki, → workowce, → podstawczaki, → porosty, → śluzowce i → grzyby niedoskonałe. Liczba gatunków g. nie jest poznana; szacuje się, iż przekracza 300 000. Zobacz również glonowce.

Czym jest GRZYBY znaczenie na Słownik na G .