konkurencja co to znaczy
Czym jest KONKURENCJA. Medycyna wieloma populacjami, polegające na walce o zasoby środowiska.

Czy pomocne?

Co to jest KONKURENCJA

Definicja z ang. COMPETITION, z niem. WETTBEWERB.

Co oznacza: - wpływ pomiędzy osobnikami tego samego gatunku albo dwiema wieloma populacjami, polegające na walce o zasoby środowiska, których liczba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich organizmów. W oddziaływaniach wewnątrzpopulacyjnych k. sprowadza się do zabezpieczenia przed nadmiernym przegęszczeniem populacji, może także dotyczyć współubiegania się o samicę. W oddziaływaniach międzygatunkowych k. prowadzi najczęściej do wzajemnego dopasowania obu populacji (zawężenia nisz ekologicznych), a znacznie rzadziej do unicestwienia jednej z nich.

Czym jest KONKURENCJA znaczenie na Słownik na K .