mięśnie co to znaczy
Czym jest MIĘŚNIE. Medycyna zdolnych do wykonywania pracy mechanicznej przez kurczenie się.

Czy pomocne?

Co to jest MIĘŚNIE

Definicja z ang. MUSCLES, z niem. MUSCLES.

Co oznacza: (tkanka mięśniowa) - zwierzęca tkanka zbudowana z komórek zdolnych do wykonywania pracy mechanicznej przez kurczenie się. Elementami kurczliwymi są w komórkach mięśniowych kompleksy białkowe: → aktyna i → miozyna. Wyróżnia się m. gładkie i m. poprzecznie prążkowane, różniące się między innymi ilością białek kurczliwych, jednak molekularne podłoże skurczu jest zawsze takie samo. Zobacz skurcz mięśnia.

Czym jest MIĘŚNIE znaczenie na Słownik na M .