MIOGLOBINA

Czy pomocne?

Co to jest MIOGLOBINA

Definicja z ang. myoglobin, z niem. Myoglobin.

Co oznacza: - białko występujące w mięśniach, przypominające budową → hemoglobinę i na takiej samej zasadzie jak ona wiążące tlen. W przeciwieństwie od hemoglobiny, m. zawiera jeden łańcuch białkowy i ma silniejsze od niej powinowactwo do tlenu; stanowi rezerwuar tlenu w mięśniu, używany w razie spadku zawartości tlenu w dopływającej krwi.

Co znaczy MIOGLOBINA na Słownik na M .