MUTACJA GENOMOWA

Czy pomocne?

Co to jest MUTACJA GENOMOWA

Definicja z ang. mutations genomes, z niem. Mutationen Genome.

Co oznacza: - mutacja polegająca na zmianie liczby chromosomów, spowodowana nieprawidłowym przebiegiem → mejozy albo → mitozy. Zobacz aneuploidalność, poliploidalność, poliploidyzacja, monosomik, trisomik.

Co znaczy MUTACJA GENOMOWA na Słownik na M .