osobnicza zmienność co to znaczy
Czym jest ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA. Medycyna samej populacji. Zmienność może dotyczyć różnego rodzaju.

Czy pomocne?

Co to jest ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA

Definicja z ang. Individual variability, z niem. Individuelle Variabilität.

Co oznacza: - występowanie różnic pomiędzy osobnikami należącymi do tej samej populacji. Zmienność może dotyczyć różnego rodzaju cech, może być bardzo wyraźna albo niemal niedostrzegalna; typowe przejawy z.o. obserwuje się w odniesieniu do wymiarów, zachowania, barwy, cech biochemicznych i tak dalej Zmienność złożona jest z komponenty dziedzicznej i środowiskowej (niedziedzicznej). Pierwotnym źródłem zmienności dziedzicznej są → mutacje, z powodu których powstają nowe allele genów, wtórnym → rekombinacja, dzięki której powstają nowe genotypy. Zmienność środowiskowa obejmuje różnice międzyosobnicze wywołane wpływami środowiskowymi (zmienność modyfikacyjna) i wywołane różnicą wieku, stadium rozwojowego i tak dalej Zmienność dziedziczna odgrywa podstawową rolę w procesach ewolucyjnych i hodowli, gdyż jest tworzywem dla doboru naturalnego i sztucznego.

Czym jest ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA znaczenie na Słownik na Z .