endometr co to znaczy
Co znaczy Endometr. Czym jest roboczej sięgającej otworu wierzchołka korzenia. otwór wierzchołkowy.

Czy pomocne?

Definicja Endometr

Definicja z ang. endometer, z niem. Endometer.

Co to znaczy: urządzenie pozwalające na określenie prawidłowej długości roboczej sięgającej otworu wierzchołka korzenia.
otwór wierzchołkowy (apical foramen) /zielona linia/
różnica odległości 0.5-1.0mm
wierzchołek korzenia (anatomical apex) /czerwona linia/
zabezpiecza poprzez perforacją otworu wierzchołkowego /apical perforation/,przeinstrumentowaniem /over-instrument/,przepchaniem materiału /over-extend obturation/,niedopełnieniem kanału /under-prepare obturation/. pomiar polega na obliczeniu różnicy impedancji między dwoma elektrodami o różnych częstotliwościach w różnych miejscach.5 kHz and 1kHz
przed zastosowaniem należy zastosować płyn dobrze przewodzący /sól fizjologiczna,podchloryn sodu/.
klips /lip clip/ powinien zostać umieszczony na wardze pacjenta.
endometr powinien być uruchomiony po włożeniu 3-5 mm narzędzia do kanału.
Lista treści
1 Rodzaje
1.1 I Generacja
1.2 II Generacja
1.3 III Generacja
1.4 IV Generacja
1.5 V Generacja
2 Pomiar
Rodzaje
I Generacja
oporowe /wilgotne kanały i zmiany okołowierzchołkowe dawały fałszywe wyniki/,
II Generacja
częstotliwościowe /spadek oporu prądu wzdłuż długiej osi zęba jest stały w obrębie kanału,lecz jest inny w rejonie wierzchołka.wykorzystują zjawisko impedancji-różnicy potencjałów.wilgotne,szerokie kanały ani zmiany okołowierzchołkowe nie zniekształcają wyniku/,
III Generacja
IV Generacja
wieloczęstotliwościowe
V Generacja
umożliwiają pomiar w wilgotnych kanałach /podchloryn sodu, EDTA, krew, NaCl/
Pomiar
założenie elektrody biernej na wargę pacjenta,
przyłączenie narzędzia kanałowego do uchwytu,
uruchomienie endometru,
wprowadzenie nadzędzia,
kilkakrotne powtórzenie,
kanał nie może być przesuszony,zawierać opiłków zębinowych,
pomiar jest niedokładny jeżeli kanał jest zakrzywiony w rejonie wierzchołka,przy obecnej resorpcji korzenia,niezakończonym rozwoju korzenia,
badania nie wykazują działań nieporządanych endometru u osób posiadających rozrusznik serca jednak producenci nie zalecają wówczas stosowania swoich urządzeń.
DENTSPLY Maillefer ProPex™ Apex Locator
The ProPex™ Apex Locator makes it easy to get the right measurement, right from the start.
The ProPex Apex Locator’s LCD screen is bright, large and angled upward for comfortable viewing. But it is the simple, yet detailed graphics that make the ProPex Apex Locator easy to read.
Its compact, stable design lets you start the unit with one finger. No adjustments, calibrations or additional settings are necessary.
The ProPex Apex Locator Advantage: Accuracy You Can See and Hear.
• Multi-frequency design for wet or dry accuracy
• Compact, stable, ergonomic design for easy handling
• Easy-to-read, 83 x 51 mm (3.2” x 2”) LCD screen
• Progressive audio signal combined with
on-screen graphics
• Pre-apical zone warning
• Rechargeable 3.6 V NiMH battery and charger
• Battery status indicator
• Measuring cable connection status indicator
• 12-month warranty
Miltex Mark VI Apex Locator SybronEndo Elements
The ProPex™ Apex Locator makes it easy to get the right measurement, right from the start.
The ProPex Apex Locator’s LCD screen is bright, large and angled upward for comfortable viewing. But it is the simple, yet detailed graphics that make the ProPex Apex Locator easy to read.
Its compact, stable design lets you start the unit with one finger. No adjustments, calibrations or additional settings are necessary.
The ProPex Apex Locator Advantage: Accuracy You Can See and Hear.
• Multi-frequency design for wet or dry accuracy
• Compact, stable, ergonomic design for easy handling
• Easy-to-read, 83 x 51 mm (3.2” x 2”) LCD screen
• Progressive audio signal combined with
on-screen graphics
• Pre-apical zone warning
• Rechargeable 3.6 V NiMH battery and charger
• Battery status indicator
• Measuring cable connection status indicator
• 12-month warranty
Jak do maksimum wykorzystać możliwości endometru
Endometry zrewolucjonizowały leczenie endodontyczne. Pomimo, iż nie wyeliminowały fotografii rentgenowskiej przy oznaczaniu długości roboczej kanałów, zapewniają bardzo dokładny sposób znajdowania otworu wierzchołkowego i zmniejszają dawkę promieniowania, jaką pacjent otrzymywał w momencie leczenia kanałowego. Wielu lekarzy praktyków ma jednak czasami różnego rodzaju kłopoty powiązane z używaniem endometru. Oto kilka sposobów pozwalających uzyskiwać za każdym razem dokładne i powtarzalne wyniki.
Im bardziej sucho, tym lepiej
Endometry pracują najlepiej w w miarę suchym środowisku. Jako, iż rutynowo NIE CHCEMY wkładać narzędzi do zupełnie suchych kanałów idziemy na kompromis. Wejście do kanałów powinno być najpierw nawilżone a potem opracowany wstępnie kanał. Po wstępnym opracowaniu należy ujście delikatnie osuszyć z nadmiaru NaOCl. Przewodność NaOCl jest najczęstszą powodem niepoprawnych wskazań edndometrów przy współistniejących amalgamatach czy innych wypełnieniach (szczególnie na ścianach policzkowych i podniebiennch/językowych). jeżeli mamy do czynienia z zębami posiadającymi duże wypełnienia amamlgamatowe jest BARDZO istotne, by narzędzie wprowadzić do kanału BEZ kontaktu ze ścianami zęba czy wypełnieniami.
Wybierz właściwe narzędzie
Drugą najczęstszą powodem błędów jest wybór złego narzędzia kanałowego. Trzeba pamiętać, iż endometry pracują na zasadzie kontaktu narzędzia kanałowego ze ścianą kanału i okolicy wierzchołkowej. Im lepsze dopasowanie narzędzia do ścian kanału tym dokładniejszy jest odczyt endometru. Użycie na przykład narzędzia kanałowego 0.10 u nastolatka w górnej jedynce spowoduje niepoprawny pomiar. Stosunkowo jak średnica narzędzia będzie coraz bardziej dostosowana do średnicy otworu okołowierzchołkowego wzrośnie dokładność pomiaru. Dlatego właśnie tak istotne jest użycie odpowiednio szerokiego narzędzia do pomiaru długości kanału. Wielkość narzędzia powinien być więc jak w najwyższym stopniu zbliżony od rozmiaru otworu wierzchołkowego. Po uwzględnieniu tego faktu powinien być możliwy dokładny pomiar długości nawet w częściowo zobliterowanych kanałach narzędziami o grubości 0.06. Właściwy dobór narzędzia ma zasadnicze znaczenie i przychodzi razem z nabywaniem doświadczenia.
Najczęstsze problemy z endometrami:
1. Endometr pokazuje, iż narzędzie jest poza otworem wierzchołkowym, tymczasem naprawdę jest jeszcze przed nim.
Rozwiązanie: osusz wejście do kanału z nadmiaru NaOCl i sprawdź czy nie doszło do kontaktu narzędzia z wypełnieniem amalgamatowym albo metalową koroną. Sprawdź, czy narzędzie nie dotyka innych narzędzi kanałowych.
2. Endometr pokazuje, iż jest jeszcze daleko do wierzchołka, po czym nagle pojawia się alarm, iż jesteśmy poza wierzchołkiem. W czym problem?
Czy otwór wierzchołkowy jest spory? jeżeli tak, to narzędzie nie dotyka ścian kanału aż do momentu, kiedy narzędzie jest poza wierzchołkiem; zwyczajnie nie ma płynnego przejścia. Wybieraj coraz większe narzędzia, aż uzyskasz płynne przejście. U młodszych pacjentów, posiadających zęby z nieuformowanymi wierzchołkami regularnie trzeba używać narzędzi o rozmiarach 0.40 albo 0.50.
3.Endometr zachowuje się niestabilnie przy wierzchołku
Rozwiązanie: wyklucz szumy. Prawdopodobnie chwilami dotykasz pobliskiego amalgamatu czy innego narzędzia kanałowego. Skoncentruj się na przewężeniu coraz szybsze dźwięki endometru wskazują zbliżanie się do przewężenia.
4.Odczyty są zmienne albo wciąż niepoprawne.
Sprawdź baterie.
5. Nie można osiągnąć wierzchołka. Narzędzie zatrzymuje się przed wskazaniem apex.
Usuń narzędzie. Sprawdź czy nie ma na nim załamań i zgięć. Ponownie wprowadź do kanału węższe narzędzie łagodnie wygięte. Stosuj ruch posuwisty połączony z obrotowym i szukaj otworu wierzchołkowego. Sprawdź w czasie obracania w dziedzinie 360°. Czasami kanały kończą się pod niezwykle ostrym kątem, przeciwnie do wygięcia kanału. regularnie przepłukuj kanał.
6.Problemy przy ustalaniu długości roboczej w zębach wielokanałowych. Jedno narzędzie tkwi w otworze wierzchołkowym kanału MB 1 a drugie wprowadzone do MB 2 daje się wprowadzić płytko, daje z kolei odczyt, iż jest poza wierzchołkiem
Odpowiedź: oba kanały łączą się. Narzędzie w kanale MB1 jest wprowadzone poprawnie. Stosunkowo jak wprowadzasz narzędzie do MB2 odczyty wskazują na bliskość otworu wierzchołkowego a potem nagle wskazują, iż jesteś poza wierzchołkiem. Tak się dzieje, gdyż narzędzie z MB2 spotyka narzędzie w MB1 w miejscu, gdzie łączą się oba kanały. Zaznacza właśnie tą długość jako długość roboczą MB2. Oczyść dokładnie kanał MB1 od czasu do czasu sprawdzając drożność w kanale MB2. W ten sposób nie dojdzie do zapchania MB2 opiłkami z kanału MB1. Podobne sytuacje mogą powstawać w każdym wielokorzeniowym zębie, gdzie kanały mogą się łączyć (mogą się także ponownie połączyć!). Sprawadź ponownie długość kanałów po oczyszczeniu i opracowaniu dzięki endometru.
Posumowując:
błędne pomiary długości roboczej występują w razie
1. obecności w kanale zdysocjowanych roztworów (krew, tkanki, roztwory płuczące)
2. obliteracji kanału
3. przepływu prądu poprzez metalową odbudowę korony zęba do błony śluzowej j. ustnej
4. nie zakończonego rozwoju korzenia
5. użycia zbyt cieńkiego narzędzia
6. niedostatecznego poracowania ujścia kanału
zalety pomiarów dzięki endometru to
1. możliwośc wielokrotnego użycia w czasie leczenia endodontycznego
2. pomiar nie jest czasochłonny
3. ustalanie długości roboczej nie obciąża pacjenta jak to ma miejsce w razie zdjęć rtg. (ochrona radiologiczna dzieci i kobiet w ciąży)
4. sposobność pomiaru z zastosowaniem narzędzi 06-10, które są z reguły niewidoczne na zdjęciu rentgenowskim
5. sposobność zastosowania w razie podejrzenia perforacji, także w razie osadzonych ćwieków okołomiazgowych czy wkładów koronowo-korzeniowych

Czym jest Endometr znaczenie w Słownik na E .