koferdam co to znaczy
Co znaczy Koferdam. Czym jest by nie zawilgocić materiału wypełniającego,gdyż odbije się to w.

Czy pomocne?

Definicja Koferdam

Definicja z ang. Cofferdam, z niem. Caisson.

Co to znaczy: W czasie zakładania wypełnienia należy szczególnie uważać,by nie zawilgocić materiału wypełniającego,gdyż odbije się to w negatywny sposób na jego właściwościach.W niektórych materiałach zmiany te będą bardzo wyraÄ˝ne.także zanieczyszczenie śliną wytrawionej powierzchni szkliwa redukuje jego możliwości wiązania się z żywicą.Istnieją dwa metody utrzymywania suchości pola operacyjnego:wykorzystywanie koferdamu albo wałeczków z waty.Koferdam to jest najskuteczniejszy,aczkolwiek nie zawsze najłatwiejszy sposób izolowania zębów.Z tego powodu niedoświadczeni lekarze unikają stosowania koferdamu i nigdy nie dochodzą do wprawy w używaniu go. to jest kwadratowy kawałek gumy o wymiarze 15 x 15 cm,gdzie wycina się dziurkę dla leczonego zęba,a czasami również dla kilku innych.Tak przygotowaną gumę naciąga się na szyjkę zęba izolując go w ten sposób od reszty j. ustnej.Doświadczony doktor potrafi założyć koferdam w momencie 1 minuty zapewniając suchość pola operacyjnego w czasie trwania zabiegu.Ci którzy rutynowo stosują w swej pracy koferdam,wolą przeprowadzać cały zabieg,łącznie z opracowaniem ubytku pod jego osłoną,chroniąc tym metodą pole operacyjne od zanieczyszczenia śliną.Język i policzki są oddzielone od zęba i pacjent nie może sprawdzać językiem ubytku,gdy doktor nie patrzy.ważne jest dobre zamocowanie koferdamu na zębie i zwykle w tym celu zakłada się na szyjkę zęba klamrę,szczególnie w czasie leczenia trzonowców.Lecząc ząb trzonowy klamrę zakłada się na ząb leżący z tyłu od leczonego i zwykle izoluje się kilka zębów w danym kwadrancie (cztery albo więcej,lecz nie mniej niż trzy) w celu poprawienia stabilności koferdamu.Istnieją trzy podstawowe rodzaje klamer:bezskrzydłowa,ze skrzydłami i z podwójnym łukiem.Pierwsze dwa typy klamer o różnych rozmiarach zakładane są na wszystkie zęby i w zależności od metody z podwójnym łukiem służy do podtrzymywania koferdamu na zębach przednich.Klamry zakłada się i zdejmuje z zębów specjalnymi sczypcami.,,gdyż utrzymanie koferdamu zależy od dopasowania klamry,należy najpierw wybrać odpowiedni rodzaj klamry,przymierzyć ją na ząb,na który będzie założona i sprawdzić jej stabilność.jeśli umocowanie jest stateczne,należy wybrać inną klamrę.Po założeniu klamry,która dobrze przylega do szyjki zęba,zdejmuje się szczypce i sprawdza umocowanie klamry starając się poruszać pałąkiem,który przy dobrze wybranej klamrze powinien być nieruchomy.Nastęnie szczypcami zdejmuje się dopasowaną klamrę.Płatek gumy do koferdamu dobrej jakości zakłada się na ramkę.Dziurkaczem wycina się dziurki dla ilości zębów,które chce się odizolować,w odległości ok. 10 mm jedna od drugiej.Do odpowiedniej dziurki w gumie zakłada się uprzednio dopasowaną do zęba klamrę ze skrzydłami i mocuje gumę wokół skrzydeł.Zakłada się szczypce do otworków klamry,którą następnie razem z koferdamem i ramką zakłada się na ostatni ząb,który będzie objęty klamrą.Ramka zapobiega nieprzyjemnemu odczuciu wypełnienia ust gumą.Po założeniu kalmry na ząb zdejmuje się szczypce i zsuwa gumę ze skrzydeł klamry tępo zakoĹ„czonym instrumentem,takim jak zgłębnik parodontologiczny albo nakładacz płaski,zapewniając w ten sposób szczelne objęcie zęba gumą.Następnie należy przesunąć między punktami stycznymi paski gumy odgradzając poszczególne otworki.Zabieg ten ułatwia posmarowanie gumy mydłem.Gumę koferdamu należy nad punktem stycznym rozciągnąć w kierunku policzkowo-językowym i starać się prześlizgnąć poprzez pkt. styczny brzegiem płatka gumowego..jeśli chce się przesunąć pasek całą szerokością,a nie brzegiem,guma zwinie się i nie uda się jej poprzez pkt. styczny przeciągnąć.Przy bardzo ciasnych punktach stycznych pomocne może być użycie nici dentystycznej albo taśmy po warunkiem,iż użyje się ich do przeciśnięcia brzegu gumy...jeśli umieści się nitkę pośrodku przegrody między otworkami,guma koferdamu zwinie się i nie przejdzie poprzez ciasną przestrzeĹ„ między zębami.Gdy już przeciśniemy gumę między punktami stycznymi,brzeg gumy wokół leczonego zęba trzeba regularnie wcisnąć do szczeliny dziąsłowej,w przestrzeniach stycznych można do tego celu użyć nitki dentystycznej,a policzkowo najodpowiedniejsze są tępo zakoĹ„czone instrumenty,takie jak nakładasz płaski albo sonda parodontologiczna.W miejscu opracowania ubytku zakłada się między brzeg koferdamu a pkt. styczny klin drewniany,który odsuwa dziąsło i chroni koferdam przed uszkodzeniem poprzez pracujące w ubytku wiertła.Do przytrzmywania koferdamu w przedniej części łuku zębowego można użyć jeszcze jednej klamry.Dopasowuje się ramkę i jeżeli to wskazane, między twarzą pacjenta a gumą umieszcza się,dla zmiejszenia nieprzyjemnych odczuć,serwetkę.,,by zapobiec ściekaniu wody z koferdamu,dolny jego brzeg podwija się za ramkę tworząc rodzaj rynny.Po założeniu koferdamu używanie ślinociągu nie jest koniecze,.,,,gdyż pacjent może połykać bez trudności.Po zakoĹ„czeniu leczenia zdjęcie koferdamu nie nastręcza jakichkolwiek trudności.Przed usunięciem gumy zdejmuje się klamrę i kliny.Gdy istnieją trudności w zdjęciu albo sposobność uszkodzenia świeżo założonego wypełnienia,najlepiej gumę w miejscu przegródek , między zębami ostrożnie przeciąć nożyczkami. w czasie zakładania klamer należy uważać,.,,,by szczękami klamry nie przycisnąć dziąsła. jeżeli szczęki klamry przypadają blisko dziąsła,wskazane jest jego powierzchowne znieczulenie.Tak jak . w czasie każdego innego zabiegu,należy pacjenta poinformować o celu zakładania koferdamu.Inną sposobem jest założenie klamry na ząb,a następnie wprowadzenie pod klamrę gumy.Ten sposób jest wygodniejszy tam,gdzie założenie klamry jest utrudnione.Przydatniejsza jest tutaj klamra bez skrzydeł,,.,,,,gdyż łatwiej poprzez nią przeciągnąć naciągniętą gumę koferdamu niż poprzez większą ze skrzydłami.Przeprowadzając zabiegi lecznicze na zębach przednich odizolowuje się zwykle siekacze i kły....jeśli punkty styczne są bardzo ciasne i korony zębów zbyt długie,w celu przymocowania gumy w dalszej przestrzeni stycznej można zamiast klamry użyć kawałka gumy od koferdamu albo klina drewnianego.....jeśli umocowanie jest niedostateczne,można założyć klamrę na najdalszy z izolowanych zębów,w jednym albo obydwóch kwadrantach.Do przytrzymaia gumy wokół leczonego zęba używa się klinów założonych do przestrzeni stycznych. . w czasie leczenia ubytku przydziąsłowego przydatna jest klamra z podwójnym pałąkiem,która pozwala na skuteczne odsunięcie koferdamu w kierunku dziąsła.Izolacja dzięki koferdamu jest konieczna . . w czasie leczenia kanału korzeniowego w celu zapobieżenia poprzez zanieczyszczeniem śliną i zaaspirowaniem czy połknięciem instrumentów.Najczęściej odizolowuje się tylko leczony ząb,na który zakłada się klamrę.Tylko w niewielkiej liczbie przypadków izolacja dzięki koferdamu będzie niemożliwa i to raczej wskutek braku odpowiedniej klamry.Istnieje jednak sposobność modyfikowania klamer dla poszczególnych zębów.

Czym jest Koferdam znaczenie w Słownik na K .