transportujący transferowy co to znaczy
Definicja transportujący RNA, transferowy kwas rybonukleinowy lub przenoszący RNA, przenośnikowy.

Czy pomocne?

Definicja transportujący RNA, transferowy kwas rybonukleinowy lub przenoszący RNA, przenośnikowy RNA (ang. transfer ribonucleic acid, transfer RNA)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - rozpuszczalny RNA

Skrót polski
tRNA

Skrót
tRNA

Opis hasła
Kluczowy element biosyntezy białka; bierze udział także w innych procesach np. syntezie chlorofilu, lipopolisacharydów. Na cząsteczkę tRNA składa się 73-93 nukleotydów (masa ok. 25 kDa). Liczba cząsteczek u prokariontów wynosi ok. 20-40, a u eukariontów ok. 60-100. W komórce przynajmniej jeden tRNA przyłącza swoisty aminokwas w reakcji katalizowanej przez syntetazy aminoacylo-tRNA. Aminokwas przyłącza się do adenozyny umiejscowionej w cząsteczce na końcu 3'. tRNA ulega aminoacylacji prawdopodobnie w jądrze, a nie tylko w cytoplazmie, jak myślano dotychczas. Cząsteczka tRNA zawiera ok. 20% zmodyfikowanych nukleozydów (patrz nietypowe zasady). Struktura drugorzędowa tRNA przypomina liść koniczyny. Wyróżnia się w niej ramię aminokwasowe, ramię i pętlę dwuhydrourydyny, ramię i pętlę antykodonu, ramię dodatkowe i pętlę rybotyminy. Jest pierwszym i jedynym natywnym RNA, którego struktura krystaliczna jest znana. Ma kształt litery L.

Czym jest transportujący RNA, transferowy kwas rybonukleinowy lub przenoszący RNA, przenośnikowy RNA (ang. transfer ribonucleic acid, transfer RNA) znaczenie w Słownik na T .