ubikwitynowany hton co to znaczy
Definicja ubikwitynowany histon H2B (ang. ubiquitinated histon H2B). Czym jest Ubikwitynacja (czyli.

Czy pomocne?

Definicja ubikwitynowany histon H2B (ang. ubiquitinated histon H2B)

Co znaczy:

Skrót polski
uH2B

Opis hasła
Ubikwitynacja (czyli przyłączanie ubikwityny, Ub) obejmuje 1-1,5% ogólnej puli cząsteczek histonu H2B. Kompleks histonu H2B z ubikwityną oznacza się skrótem uH2B. W kompleksie tym grupa karboksylowa Gly-76 ubikwityny połączona jest wiązaniem izopeptydowym z e-aminową grupą Lys-120 histonu. Ubikwitynacja H2B przebiega na drodze enzymatycznej, tak jak histonu H2A. Strukturalne konsekwencje zastąpienia histonu H2B w nukleosomach przez uH2B są niewielkie. Sugeruje się, że odłączenie ubikwityny od uH2B (i uH2A) jest bardzo późnym czynnikiem w kondensacji chromatyny. uH2B, podobnie jak uH2A, pojawia się w anafazie a zanika w metafazie.

Czym jest ubikwitynowany histon H2B (ang. ubiquitinated histon H2B) znaczenie w Słownik na U .