reaktywne formy tlenu aktywne co to znaczy
Definicja reaktywne formy tlenu lub aktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja reaktywne formy tlenu lub aktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species)

Co znaczy:

Skrót polski
RFT

Skrót
ROS

Opis hasła
Formy i proste związki tlenu wykazujące wyższą reaktywność niż tlen cząsteczkowy w stanie podstawowym (trypletowym) 3O2. Do tej grupy zaliczane są:
Tlen singletowy 1O2
Ozon O3
Anionorodnik ponadtlenkowy O2.
Ponadtlenek wodoru HO2.
Nadtlenek wodoru H2O2
Rodnik wodorotlenowy .OH

patrz: poszczególne formy tlenu

Czym jest reaktywne formy tlenu lub aktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species) znaczenie w Słownik na R .