biologia co to znaczy
Co znaczy Biologia?. Co to jest rozwijającą się nauką, mającą wpływ na każdy przejaw naszego życia.

Czy pomocne?

Biologia

Definicja z ang. Biology, z niem. Biologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Multico, Warszawa 2007, wyd. 7, Oprawa: twarda,1207 str., Wymiary: 230 x 285 mm , Waga: 3.24 kg
Zagadnienia: biologia
ISBN: ISBN 978-83-7073-412-1
Opis: Biologia jest szczególnie fascynującą i dynamicznie rozwijającą się nauką, mającą wpływ na każdy przejaw naszego życia, od zdrowia do wyzwań, przed którymi stajemy, w związku z postępującymi zmianami środowiska naturalnego. Ostatnie osiągnięcia biologii pozwalają nam lepiej zrozumieć zarówno jedność, jak i różnorodność mechanizmów życiowych i przystosowań. Dlatego lepiej zdajemy sobie sprawę ze współzależności łączących nas z przebogatym światem organizmów zamieszkujących Ziemię. Jednym z głównych celów naszej pracy nad Biologią było podzielenie się ze studiującymi biologię podziwem dla tej dziedziny wiedzy. Chcielibyśmy pomóc im zrozumieć różnorodne istoty żywe zamieszkujące Ziemię i ich środowiskowe przystosowania i wzajemne związki ewolucyjne i ekologiczne. Pragniemy także, by studenci zrozumieli, jak dynamicznie rozwija się nauka i docenili wkład uczonych, których odkrycia nie tylko poszerzają wiedzę, lecz również wywierają wpływ na przyszłe kształtowanie i ochronę naszej planety. Od pierwszego wydania Biologii skupialiśmy się na przedstawianiu zasad biologii w sposób ścisły, interesujący i przystępny dla studentów. również w niniejszym, siódmym wydaniu kontynuujemy tę tradycję. Pracowaliśmy ciężko, by nadać mu formę sprzyjającą uczącym się. W całym tekście staraliśmy się w szczególności, by przedstawiane definicje wiązały się z ich wcześniej nabytą wiedzą. Tak postępując, ułatwiamy czytelnikom łączenie pojęć. Ponadto wprowadziliśmy do tekstu ramki Zwróć uwagę, w celu omówienia niektórych zagadnień szczególnie interesujących studentów (jak wpływ palenia papierosów czy nadużywania alkoholu na zdrowie). Takie ramki stanowią także forum bardziej szczegółowej dyskusji aktualnych zagadnień, na przykład choroby Alzheimera czy banków nasienia. Do tekstu włączyliśmy liczne tabele, w tym sporo ilustrowanych, które pomogą czytelnikom opanować i uporządkować materiał przedstawiony w tekście. Mamy nadzieję, iż połączenie naszego zaangażowania w formę przekazu z interesującą szatą graficzną zachęci ich do kontynuowania studiów biologicznych. Opracowaliśmy tekst przyjemny w czytaniu, w starannie rozwiniętej szacie artystycznej. Ponadto w siódmym wydaniu wprowadziliśmy nową metodę nauki, nastawioną na wyniki. Nauka zasad biologii jest trudnym wyzwaniem. Chcąc pomóc studentom w opanowaniu tego szczególnie trudnego przedmiotu, wprowadziliśmy sformułowanie celów poznawczych, zarówno dla całości książki, jak i dla każdego rozdziału. Na końcu każdej sekcji tematycznej umieściliśmy pytania kontrolne oparte na celach poznawczych, co pozwoli czytelnikom na sprawdzenie opanowania materiału przedstawionego w sekcji. Regularnie odsyłamy ich do BiologyNow, jest to płyty CD w języku angielskim dodanej do książki, potężnego narzędzia diagnostycznego, które pomoże im ocenić, co jeszcze powinni przestudiować, by mogli dobrze opanować problematykę rozdziału i angielską terminologię biologiczną. Po przerobieniu testu wstępnego, zawartego w BiologyNow, czytelnicy otrzymują zwrotnie oceny rozwiązań oparte na ich odpowiedziach i połączenia do animacji i inne możliwości pomocy, w zależności od potrzeb i określonych trudności w opanowaniu materiału. Ponadto wybrane ilustracje występujące w tekście są związane z rycinami aktywnymi zawartymi na płycie.
Spis treści:
  • Część 1. ORGANIZACJA ŻYCIA 1. Obraz życia 2. Atomy i cząsteczki: chemiczne podstawy życia 3. Chemia życia: związki organiczne 4. Organizacja komórki 5 Błony biologiczne
  • Część 2. PRZEPŁYW ENERGII W ŚWIECIE ŻYWYCH ORGANIZMÓW 6. Energia i metabolizm 7. Jak ATP powstaje w komórce: szlaki wyzwalające energię 8. Fotosynteza: zdobywanie energii
  • Część 3. CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA: GENETYKA 9. Chromosomy, mitoza i mejoza 10. Podstawowe prawa dziedziczenia 11. DNA: nośnik informacji genetycznej 12. Ekspresja genów 13. Regulacja ekspresji genów 14. Technologie DNA 15. Genetyka człowieka 16. Geny i rozwój
  • Część 4. CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA: EWOLUCJA 17. Wstęp do Darwinowskiej ewolucji 18. Zmiany ewolucyjne w populacjach 19. Specjacja i makroewolucja 20. Stworzenie i ewolucja życia na Ziemi 21. Ewolucja naczelnych
  • Część 5. RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA 22. Różnorodność organizmów: systematyka 23. Wirusy i prokarionty 24. Protisty 25. Królestwo: grzyby 26. Królestwo roślin: rośliny zarodnikowe 27. Królestwo roślin: rośliny nasienne 28. Królestwo zwierząt: wprowadzenie 29. Królestwo zwierząt: pierwogębe 30. Królestwo zwierząt: wtórogębe
  • Część 6. BUDOWA I Mechanizmy ŻYCIOWE ROŚLIN 31. Budowa, przyrost i różnicowanie się roślin 32. Budowa i czynności życiowe liści 33. Łodygi i transport substancji w roślinie 34. Korzenie i odżywianie mineralne roślin 35. Rozmnażanie roślin kwiatowych 36. przyrost i rozwój roślin
  • Część 7. BUDOWA I Mechanizmy ŻYCIOWE ZWIERZĄT 37. Ciało zwierzęcia: wprowadzenie do budowy i funkcji 38. Ochrona, podpora i ruch 39. Sygnalizacja nerwowa 40. Regulacja nerwowa 41. Percepcja zmysłowa 42.Transport wewnętrzny 43. Układ odpornościowy: wewnętrzna obrona 44. Wymiana gazowa 45. Odżywianie i trawienie 46. Osmoregulacja i wydalanie 47. Regulacja dokrewna 48. Rozród 49. Rozwój zarodkowy zwierząt 50. Zachowania zwierząt
  • Część 8. INTERAKCJE W PROCESACH ŻYCIOWYCH: EKOLOGIA 51. Wprowadzenie do ekologii: ekologia populacji 52. Ekologia zespołu 53. Ekosystemy i biosfera 54. Ekologia i geografia życia 55. Człowiek w środowisku Bonus A. Układ okresowy pierwiastków Bonus B. Klasyfikacja organizmów Bonus C. Rozumienie terminów biologicznych Bonus D. Objaśnienie skrótów Leksykon. Skorowidz rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na B .