biologia przed egzaminem co to znaczy
Co znaczy egzaminem na akademie medyczne?. Co to jest doktorat na AM w Bydgoszczy, posiada duże.

Czy pomocne?

Biologia przed egzaminem na akademie medyczne

Definicja z ang. Biology before the exam for medical schools, z niem. Biologie vor der Prüfung für medizinische Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,239 str., Wymiary: 145x205 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: biologia przed egzaminem
ISBN: ISBN 83-200-2343-2
Opis: Marek Jurgowiak ukończył studia biologiczne, uzyskał doktorat na AM w Bydgoszczy, posiada duże doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami AM. Jest autorem licznych prac popularyzujących wiedzę medyczną. Kompendium, przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu wstępnego na wyższe uczelnie, może być także przydatne dla uczniów zdających egzamin maturalny z biologii. Obejmuje część teoretyczną i zbiór pytań i odpowiedzi do każdego rozdziału. Informacje przedstawiono w przystępnej formie, a liczne ryciny powinny pomóc w przyswojeniu wiedzy z zakresu wielu dziedzin biologii.
Spis treści:
 • I. BIOLOGIA KOMÓRKI:
 • Skład chemiczny komórek
 • Struktura i funkcje komórek
 • II. WIRUSY, WIROIDY, PRIONY - NA GRANICY ŻYCIA:
 • Wirusy
 • Wiroidy
 • Priony
 • III. PODZIAŁY KOMÓRKOWE - Mechanizmy WARUNKUJĄCE CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA NA ZIEMI:
 • Cykl komórkowy
 • IV. PODSTAWY GENETYKI OGÓLNEJ I MOLEKULARNEJ:
 • Reguły dziedziczenia wg Mendla
 • Chromosomowo-genowa teoria Morgana
 • Geny, ich struktura i funkcjonowanie
 • Zmienność organizmów i dziedziczność
 • Inżynieria genetyczna - krótkie wprowadzenie
 • Krótka historia biologii molekularnej
 • V. PODSTAWOWE Informacje Z BIOLOGII ROZWOJU. PODSTAWY EMBRIOLOGII CZŁOWIEKA:
 • Rozmnażanie bezpłciowe
 • Rozmnażanie płciowe
 • Fazy rozwoju zarodkowego
 • Błony płodowe
 • Embriogeneza a geny. Geny homeotyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na B .