choroba przeciążeniowa co to znaczy
Co znaczy Choroba przeciążeniowa kręgosłupa?. Co to jest dydaktyki podyplomowej w naszym państwie.

Czy pomocne?

Choroba przeciążeniowa kręgosłupa

Definicja z ang. Overload disease of the spine, z niem. Überlast Erkrankung der Wirbelsäule.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZL Natura, Kielce 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,325 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: choroba przeciążeniowa
ISBN: ISBN 83-905211-3-X
Opis: Wymienioną książkę należy uznać za poważny wkład do dydaktyki podyplomowej w naszym państwie. W Polsce nie było dotąd opracowań monograficznych, które aby tak szeroko informowały i uczyły lekarzy zagadnień związanych z dolegliwościami bólowymi pochodzenia kręgosłupowego. Oczywiście w każdym podręczniku interny albo neurologii są rozdziały poświęcone sprawom bólowym kręgosłupa ale są one z konieczności zbyt krótkie by przedstawić wszystkie praktyczne zagadnienia diagnostyczne i lecznicze. Dr nauk medycznych Jerzy Stodolny swoją dotychczasową działalność lekarską, naukowa i publicystyczną poświęcił problemowi rehabilitacji chorób kręgosłupa, w szczególności zespołów bólowych pochodzenia kręgosłupowego. Zdobyte doświadczenia praktyczne i szeroka wielokierunkowa wiedza w tym zakresie pozwoliły mu na kompleksowe opracowanie problemu i przedstawienie w postaci tej książki. Łączy je w niej i wiąże w określoną całość. Najważniejsze teoretyczne założenia książki sprowadzają się do uzasadnienia dwóch tez: 1) przeciążeniowych i cywilizacyjnych przyczyn epidemicznego rozwoju różnych postaci zespołów bólowych kręgosłupa, 2) celowości połączenia różnych postaci klinicznych zespołów bólowych kręgosłupa i przedstawienia ich jako jednego procesu chorobowego o wielu etapach rozwoju. Realizację powyższych założeń ułatwia autorowi posłużenie się tytułowym definicją choroby przeciążeniowej jako wyrazu całości różnorodnych mechanizmów patologicznych zachodzących w obrębie kręgosłupa. Uzasadnienie celowości wprowadzenia nazwy "choroba przeciążeniowa" do nomenklatury medycznej, przedstawienie postaci choroby, dróg jej powstawania i obrazów rozwoju, stanowi w najwyższym stopniu oryginalny i interesujący fragment części teoretycznej książki. Po raz pierwszy w omawianym opracowaniu została podkreślona rola i znaczenie zaburzeń czynnościowych kręgosłupa w powstawaniu zespołów bólowych i sposoby Medycyny Manualnej, służące do ich diagnozowania i leczenia. Istotne wartości niosą rozdziały poświęcone praktycznym aspektom postępowania leczniczego w chorobie przeciążeniowej. Przedstawione algorytmy postępowania diagnostycznego i leczniczego są na tyle logicznie przejrzyste, iż umożliwiają oparcie się na nich w codziennej praktyce lekarzom różnych specjalności. Także codziennej praktyce została podporządkowana gradacja zależności omawianych problemów. Autor szeroko opracował zagadnienia zaburzeń najczęściej występujących i w najwyższym stopniu dramatycznych, kosztem zaburzeń stanowiących statystyczny margines albo będących powszechnie znanymi. Powyższy cel realizują także rozbudowane rozdziały książki poświęcone problematyce codziennych przeciążeń prowadzących do rozwoju choroby, z podaniem sposobów prawidłowego wykonywania licznych czynności życiowych. Na podkreślenie zasługuje również język i styl opracowania, przedstawiający skomplikowane zagadnienia medyczne w sposób zrozumiały także dla czytelników z poza środowiska medycznego. Podręcznik dr Jerzego Stodolnego może stanowić swoisty przewodnik umożliwiający ukierunkowanie zapobieganiu epidemicznemu szerzeniu się dolegliwości bólowych jak i ich leczenia. Sądzę, iż podręcznik ta jest bardzo potrzebna na rynku wydawniczym i wypełni lukę w piśmiennictwie polskim. (z przedmowy Prof. zw. dr hab. med. Henryk Chmielewski).
Spis treści:
  • 1. Choroba przeciążeniowa - powód epidemii bólów kręgosłupa
  • 2. Ogólne kierunki diagnostyki różnicowej zespołów bólowych w przebiegu choroby przeciążeniowej kręgosłupa
  • 3. Leczenie choroby przeciążeniowej
  • 4. Profilaktyka choroby przeciążeniowej

Czym jest znaczenie w Słownik na C .