choroby jelita grubego dzieci co to znaczy
Co znaczy Choroby jelita grubego u dzieci?. Co to jest grubego w wieku rozwojowym. Robota powstała.

Czy pomocne?

Choroby jelita grubego u dzieci

Definicja z ang. Bowel disease in children, z niem. Darmerkrankungen bei Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Adam Marszałek, Toruń 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,137 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: choroby jelita grubego dzieci
ISBN: ISBN 83-7322-969-8
Opis: Niniejsza publikacja stanowi prezentację schorzeń jelita grubego w wieku rozwojowym. Robota powstała w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku w oparciu o najnowsze doniesienia z piśmiennictwa, a również na podstawie doświadczeń własnych Autorów. Ujmując syntetycznie, a równocześnie wnikliwie zagadnienia patofizjologii, symptomatologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych poszczególnych chorób jelita grubego, może być cenną pomocą w codziennej praktyce lekarskiej. Znaczenie monografii polega także na tym, iż nie ogranicza się tylko do prezentacji schorzeń najczęstszych, ale także daje sposobność zapoznania się z chorobami występującymi rzadko, dając poprzez to pełen obraz patologii dolnego odcinka przewodu pokarmowego w wieku rozwojowym.
Spis treści:
 • niektóre aspekty etiopatogenezy i diagnostyki chorób jelita grubego
 • Symptomatologia chorób jelita grubego
 • Choroby infekcyjne jelita grubego
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci. Etiologia i patogeneza
 • Symptomy i przebieg kliniczny najczęstszych postaci nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
 • Leczenie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
 • Atypowe postaci przewlekłego nieswoistego zapalenia jelita grubego
 • Choroba Hirschsprunga i przewlekła pseudoniedrożność jelitowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Polipy przewodu pokarmowego u dzieci
 • Osteoporoza w chorobach jelit u dzieci
 • Rola reaktywnych form tlenu i azotu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (WZJG) i w chorobie Leśniowskiego-Crohna (CLC) u dzieci

Czym jest znaczenie w Słownik na C .