choroby pszczół co to znaczy
Co znaczy Choroby pszczół?. Co to jest rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno.

Czy pomocne?

Choroby pszczół

Definicja z ang. diseases of bees, z niem. Bienenkrankheiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,244 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: choroby pszczół
ISBN: ISBN 83-09-01006-0
Opis: Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno-leczniczego, jak także wzrost wymagań odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowieka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawienia zagadnień związanych z patologią i terapią chorób pszczoły miodnej. Szczególną uwagę zwrócono na choroby czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (Worid Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Międzynarodowy Urząd ds. Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) i na choroby, które wg obowiązującego w państwie ustawodawstwa podlegają zwalczaniu albo rejestracji. W podręczniku uwzględniono dyrektywy UE odnośnie zwalczania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymogi sanitarno-weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji poprzez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produktów stosowanych w terapii chorób pszczół. Integralną część podręcznika ''Patologia i leczenie chorób pszczół z podstawami immunobiologii'' stanowią problemy powiązane z odpornością rodziny, sposobami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska. Książka jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on także przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zootechnicznych i ochrony środowiska i biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Zarys biologii i hodowli pszczoły miodnej 2. Odporność przeciwzakaźna 3. Epizootiologia chorób pszczoły miodnej 4. Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w rozpoznawaniu chorób czerwia i pszczół 5. Postępowanie terapeutyczne w chorobach pszczół 6. Pszczoła miodna jako indykator skażenia środowiska 7. Patofizjologia i symptomatologia zatruć 8. Choroby wirusowe 9. Choroby bakteryjne 10. Choroby spowodowane poprzez riketsje i mykoplazmy 11. Mikozy i mikotoksykozy 12. Choroby spowodowane poprzez pierwotniaki 13. Choroby spowodowane poprzez roztocze 14. Inwazje owadów 15. Inwazje nicieni entomofilnych 16. Choroby niezakaźne 17. Szkodniki wosku, miodu i pyłku

Czym jest znaczenie w Słownik na C .