choroby zakaźne co to znaczy
Co znaczy Choroby zakaźne?. Co to jest dotyczące przebiegu zakażeń występujących w środowiskach.

Czy pomocne?

Choroby zakaźne

Definicja z ang. Infectious diseases, z niem. Infektionskrankheiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urban & Partner, Wrocław 1998, wyd. 1, Oprawa: twarda,503 str., Wymiary: 225x280 mm , Waga: 1.81 kg
Zagadnienia: choroby zakaźne
ISBN: ISBN 83-85842-14-4
Opis: W tej książce zostały omówione praktyczne zagadnienia dotyczące przebiegu zakażeń występujących w środowiskach szpitalnych i pozaszpitalnych. We wstępnych rozdziałach zamieszczono najważniejsze pojęcia, które powinny ułatwić zrozumienie istoty procesu zakażenia i patogenezy i przebiegu chorób zakaźnych, a również prowadzonych w tym zakresie badań naukowych. W kolejnych rozdziałach, omawiających choroby zakaźne dotyczące poszczególnych układów narządów, przedstawiono zasady rozpoznawania, leczenia i zwalczania tych chorób; czynniki chorobotwórcze wymieniono w kolejności zależnej od ich roli patogenetycznej. W omówieniu poszczególnych chorób zakaźnych uwzględniono zagadnienia dotyczące zarówno mikrobiologii i epidemiologii odpowiedzialnych za nie patogenów, jak także rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych i ich zwalczania. Podręcznik ta może więc być używana nie tylko jako bogate źródło informacji, lecz również jako poradnik w codziennej praktyce lekarskiej. Powinna stanowić pomoc naukową służącą studentom ostatnich lat studiów medycznych i lekarzom przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych, i to nie tylko z chorób zakaźnych. Może być traktowana jako uzupełniający książka, przydatny w różnych specjalnościach (w tym również w dziedzinie ochrony zdrowia). Zawarte w niej wiadomości powinny ułatwić rozwiązanie wielu problemów klinicznych w momencie przeprowadzanych badań diagnostycznych i leczenia i w czasie badań kontrolnych po ustąpieniu objawów choroby. W tekście znajdują się wskazówki co do sposobów unikania nawrotu choroby i jej powikłań. Zdobyte doświadczenia w dziedzinach nauk klinicznych, mikrobiologii i epidemiologii pomogły utworzyć autorom taki układ książki, który powinien ułatwić szybkie odnalezienie informacji potrzebnych w praktyce klinicznej. Podręcznik zawiera także sporo informacji, które mogą być potrzebne pielęgniarkom uczestniczącym w programach zwalczania zakażeń, pielęgniarkom środowiskowym i innym pracownikom zatrudnionym w służbie ochrony zdrowia.
Spis treści:
 • 1. Istota i patogeneza zakażenia
 • 2. Budowa i klasyfikacja czynników patogennych
 • 3. Laboratoryjne sposoby wykrywania zakażeń
 • 4. Chemioterapia zakażeń
 • 5. Zakażenia skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich
 • 6. Zakażenia górnych dróg oddechowych
 • 7. Zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • 8. Zakażenia przewodu pokarmowego i zatrucia pokarmowe
 • 9. Zakaźne choroby wątroby
 • 10. Zakażenia dróg moczowych
 • 11. Schorzenia układu moczowo-płciowego i zakażenia przenoszone drogą płciową
 • 12. Zakażenia wrodzone i okołoporodowe
 • 13. Choroby zakaźne wieku dziecięcego
 • 14. Zakażenia układu krążenia
 • 15. Zakażenia przebiegające z bakteriemią
 • 16. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
 • 17. Zakażenia kości i stawów
 • 18. Gruźlica i inne choroby spowodowane poprzez mikobakterie
 • 19. Choroby przywleczone i powiązane z podróżami
 • 20. Niektóre układowe choroby odzwierzęce
 • 21. Zakażenia u chorych z upośledzeniem odporności
 • 22. Gorączka o nie ustalonej przyczynie
 • 23. Zakażenia szpitalne
 • 24. Zespoły pozakaźne
 • 25. Walka z chorobami zakaźnymi w społeczeństwie

Czym jest znaczenie w Słownik na C .