dziecko jego środowko prawa co to znaczy
Co znaczy środowisko. Prawa dziecka - dziecko?. Co to jest publikacji dydaktycznych, wydaną przez.

Czy pomocne?

Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka - dziecko krzywdzone.

Definicja z ang. The child and his environment. Rights of the child - the child abused., z niem. Das Kind und seine Umgebung. Rechte des Kindes - das Kind missbraucht..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,88 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: dziecko jego środowko prawa
ISBN: ISBN 83-89629-35-6
Opis: Oddajemy w ręce Czytelników pierwszą pozycję z cyklu publikacji dydaktycznych, wydaną przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu. Zebrany materiał zawiera przegląd wybranych zagadnień związanych z wpływem środowiska dziecka na jego rozwój. Przestrzeganie prawa Dziecka do życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki, ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem i innym niedobrym traktowaniem zależy od zaangażowania wszystkich grup społecznych, a w szczególności od środowisk medycznych, prawniczych, socjalnych i pedagogicznych, które w swoim etosie zawodowym mają wpisaną opiekę nad człowiekiem bezbronnym i wymagającym wsparcia. Zaburzenie rozwoju emocjonalnego dziecka przez niekorzystne wpływ jego najbliższego środowiska, czy też brak tolerancji to problemy wymagające szczególnego nagłaśniania, bo w kształtowaniu dziecka wywierają ogromny wpływ i skutki na całe życie. Takie traumatyczne przeżycia są również udziałem dziecka przewlekle i śmiertelnie chorego, które wymaga ze względu na swoja sytuację wyjątkowego, indywidualnego traktowania i udzielenia pomocy jego rodzinie. Podjęta problematyka jest trudna i mamy nadzieję uwrażliwi Czytelników na konieczność poszanowania Praw Dziecka. Ta wiedza i uwrażliwienie są szczególnie potrzebne każdemu, kto uczestniczy w procesie terapeutycznym, pielęgnacji i opiece nad dzieckiem. Nie do przecenienia staje się w tym względzie rola pielęgniarki i położnej, które mają szczególną możliwość rozpoznawania środowiskowych zagrożeń wobec dziecka, spostrzegania symptomów patologii rozwoju emocjonalnego i stosowania przemocy albo definiowania potrzeb niezbędnych dla sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Przedstawiane prace odnoszą się do problematyki praw dziecka rozpatrywanej z pozycji trzech stanowisk:: klinicznego, pedagogicznego i społecznego To są zwięzłe opracowania tematów, które w naszym odczuciu powinny kształtować niezbędną wiedzę zawodową zdobywaną nie tylko przez studentów uczelni medycznych. Mamy nadzieję, iż ujęcie i przedstawienie trudnej tematyki Praw Dziecka i ich naruszania spowoduje, iż część dzieci wyjdzie ze strefy anonimowości i obojętności otoczenia i przez naszą świadomość i działanie upomni się o swoje prawo do godnego życia. Chcielibyśmy spełnić oczekiwania Czytelników, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, iż przedstawione prace są zaledwie sygnałem szeroko pojętej problematyki dotyczącej dziecka i jego praw we współczesnym społeczeństwie. Wiemy jednak, iż kropla drąży skały i to utwierdza nas w słuszności podejmowania nawet małych inicjatyw w tym względzie, po to, aby Świat Dziecka był taki, jak być powinien. Życzymy interesującej lektury inspirującej do przemyśleń. Redaktorzy Andrzej Steciwko i Iwona Pirogowicz
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Zespół dziecka maltretowanego
 • Problem dziecka maltretowanego w rodzinie
 • Ochrona prawna dziecka i rodziny (prawo polskie i standardy prawa międzynarodowego)
 • Normatywne podstawy ochrony zdrowia dzieci
 • Rodzina - środowiskiem pełnego rozwoju dziecka
 • Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie
 • Rozmowa z wcześniakiem
 • Granice ratowania życia skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Poglądy lekarzy i pielęgniarek
 • Uczeń w polskiej szkole XXI wieku
 • Prawo do życia dzieci niepełnosprawnych i co dalej?
 • Rysunek w medycynie - rola w diagnostyce i terapii
 • Dziecko w stanie terminalnym w rodzinie
 • Odmienność i nietolerancja - romskie dziecko w społeczeństwie większości

Czym jest znaczenie w Słownik na D .