hteria co to znaczy
Co znaczy Histeria i lęk?. Co to jest poświęconych zjawiskom histerii i lęku - sięga on zatem.

Czy pomocne?

Histeria i lęk

Definicja z ang. Hysteria and fear, z niem. Hysterie und Angst.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,301 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: hteria
ISBN: ISBN 83-89158-57-4
Opis: Siódmy tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism poświęconych zjawiskom histerii i lęku - sięga on zatem niejako do samych korzeni psychoanalizy, od badania histerii zaczęła się gdyż historia psychoanalitycznej refleksji nad człowiekiem. Publikujemy tu następujące prace: ''O psychicznym mechanizmie zjawisk histerycznych'' - w wykładzie tym słychać jeszcze echa współpracy Freuda i Breuera; ''O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako ''nerwicy lęku'' - to świadectwo wczesnych poszukiwań metody sformułowania odkryć psychoanalizy w terminach neurologicznych; ''w sprawie etiologii histerii'' - rozprawa ta zawiera dość szczegółowe streszczenie poglądów Freuda na temat etiologii histerii i trudności związanych z jej adekwatnym opisaniem; ''Fragment analizy pewnej histerii ''- to jedna z pięciu słynnych historii przypadków - zapis choroby i terapii psychoanalitycznej Dory, pozwalający przyjrzeć się Freudowi przy warsztacie pracy; ''Fantazje histeryczne i ich związek z biseksualnością'' - potwierdza znaczenie fantazji jako materiału wyjściowego, na którym wyrastają objawy histeryczne, o czym Freud przekonał się już w 1897 roku w związku z swoją analizą; ''Ogólne uwagi o ataku histerycznym'' - robota ta zawiera szkicowo wyłożone najważniejsze idee Freuda na temat ataku histerycznego, które legły u podstaw jego późniejszych, bardziej szczegółowych dociekań; ''Psychogenne zaburzenie widzenia w ujęciu psychoanalitycznym'' - ten artykuł, mimo skromnych rozmiarów, zawiera pierwszy projekt teorii Freuda na temat popędów ''ja'' - definicja to pojawia się tu po raz pierwszy; Freud rozważa je w perspektywie wyparcia i funkcji, jaką przy tym spełniają; ''O typach schorzeń neurotycznych'' - mamy tu do czynienia z próbą przedstawienia klasyfikacji etiologii nerwic. Mimo iż problem ten pojawiał się już we wcześniejszych studiach, Freud na plan pierwszy wysuwał w nich czynnik traumatyczny, pozostałe powody nerwicy pozostawiając na marginesie; ''Zahamowanie, objaw i lek'' - ta obszerna rozprawa jest świadectwem mozolnych zmagań Freuda z problemem etiologii lęku i nerwicy lękowej. Freud odrzuca w niej instrumentarium terminologiczne neurologii, próbując przedstawić zjawisko lęku we właściwym ujęciu psychoanalitycznym, rozprawiając się zarazem ze swymi wcześniejszymi poglądami na ten temat.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na H .