renegocjowanie opieki co to znaczy
Co znaczy Renegocjowanie opieki zdrowotnej?. Co to jest pokonywaniu przeszkód. W sposób stały.

Czy pomocne?

Renegocjowanie opieki zdrowotnej

Definicja z ang. Renegotiation of health care, z niem. Neuverhandlung des Gesundheitswesens.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Vesalius, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,319 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: renegocjowanie opieki
ISBN: ISBN 83-85688-56-0
Opis: Robota w zakładach opieki zdrowotnej opiera się na ciągłym pokonywaniu przeszkód. W sposób stały uczestniczymy w podejmowaniu decyzji, wykonywaniu czynności i wybieraniu dostępnych możliwości działania - czasem samodzielnie, a często pod kierunkiem innych osób. Wymieniamy wzajemnie wartości niematerialne, na przykład wiadomości, doświadczenia, opinie, wiedzę, umiejętności, a również fizyczne, jak kapitał, sprzęt, lokale, materiały czy personel. Z racji na fakt, iż nasze wymagania są często związane z funkcjami innych osób, skoordynowanie wzajemnych relacji jest także przedmiotem ustaleń. Efektywność naszej pracy zależy od sprawności zachodzenia tego typu interakcji. Autorzy oddają w ręce Czytelnika zbiór narzędzi, ujętych w formie książki, której celem jest wyposażenie go, zawodowego pracownika opieki zdrowotnej, w wachlarz możliwości wyboru celów i metod negocjacji. Narzędzia te przystosowano do konkretnych okoliczności naszej pracy - celów, jakie pragniemy osiągnąć równolegle z celami innych osób. W książce tej znajdzie Czytelnik instrumentarium, wspomagające mechanizm budowy współpracy. Celem autorów jest podkreślenie aspektów negocjacji i rozwiązywania konfliktów charakterystycznych dla zakładów opieki zdrowotnej i przedstawienie modelu dostosowanego do specyficznych potrzeb i relacji. Podręcznik przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zatrudnionych w opiece zdrowotnej. Niemniej jednak, także konsumenci usług zdrowotnych z pewnością znajdą w niej przydatne uwagi, nie mówiąc o osobach interesujących się ogólnymi aspektami negocjowania problemów i rozstrzygania konfliktów, koniecznymi dla lepszego rozumienia teorii i metodologii postępowania w negocjacjach.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: KONFLIKT
 • 1. Źródło konfliktów
 • 2. Wychodzenie z konfliktu
 • 3. Przygotowanie warunków do negocjacji
 • CZĘŚĆ DRUGA: NEGOCJACJE
 • 4. Negocjacje oparte na interesach
 • 5. Ujęcie problemu pod kątem opcji jego rozwiązania
 • 6. Przekształcenie problemu dla uzyskania dynamiki
 • CZĘŚĆ TRZECIA: PRAKTYKA OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • 7. Perspektywa zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej
 • 8. Kierowanie opieką zdrowotną: równoważenie perspektywy klinicznej i ekonomicznej
 • 9. Pielęgniarstwo: negocjowanie przy kanciastym stole
 • 10. Lekarz się zmienia
 • CZĘŚĆ CZWARTA: POWSTAWANIE KONFLIKTÓW I ICH ROZWIĄZYWANIE
 • 11. Negocjowanie pozycyjne
 • 12. Mediacja, arbitraż i rozstrzyganie sporów
 • CZĘŚĆ PIĄTA: NEGOCJACJE CAŁOŚCIOWE
 • 13. Ustalenie istoty sporu
 • 14. Tworzenie elastycznej równowagi

Czym jest znaczenie w Słownik na R .