umysł społeczny poznawcze co to znaczy
Co znaczy Poznawcze i motywacyjne aspekty?. Co to jest złożonych strategii poznawczych i.

Czy pomocne?

Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych.

Definicja z ang. Mind in society. Cognitive and motivational aspects of interpersonal behavior., z niem. Geist in der Gesellschaft. Kognitive und motivationale Aspekte der zwischenmenschlichen Verhalten..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,439 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: umysł społeczny poznawcze
ISBN: ISBN 83-60083-13-4
Opis: Skuteczne interakcje społeczne wymagają stosowania złożonych strategii poznawczych i motywacyjnych. W książce ''Umysł społeczny'' dokonano przeglądu i syntezy najnowszych badań psychologicznych nad związkiem łączącym ludzkie myśli i motywy - a więc nasz ''umysł społeczny'' - ze strategiami interpersonalnymi. Wyniki badań wskazują, iż sukcesy jednostki w kontaktach z innymi osobami, w relacjach grupowych i w interakcjach strategicznych zależą w znacznej mierze od metody, w jaki interpretuje ona i wyjaśnia otaczający ją świat społeczny. W książce omówiono także implikacje tych badań dla wiedzy o przystosowaniu społecznym jednostek i wydajności organizacji, a również dla poradnictwa klinicznego i psychologii zdrowia.
Spis treści:
  • 1. Umysł społeczny - wprowadzenie
  • I. UMYSŁ SPOŁECZNY - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I Mechanizmy 2. Wymiary umysłu społecznego - rozmiar, asymetrie, spójność i różnice międzypłciowe w systemach myślowych ukształtowanych wokół Ja i wokół innych osób 3. Afekt a umysł społeczny - wpływ afektu na strategiczne zachowania interpersonalne 4. Motywacja do zmian poznawczych - schemat dysonansu oparty na standardach Ja 5. Motywacyjna i poznawcza dynamika codziennego życia społecznego
  • II. UMYSŁ SPOŁECZNY JEDNOSTEK - ROLA JA I RÓŻNICE INDYWIDUALNE 6. Ja społeczne - poszukiwanie tożsamości a prymat motywacyjny Ja indywidualnego 7. Rola mechanizmów poznawczych i motywacyjnych w autoprezentacji 8. Samoocena a strategie interpersonalne 9. Umysł społeczny narcyza - poznawcze i motywacyjne aspekty budowania tożsamości przez relacje interpersonalne 10. Umysł społeczny a poziom nastawienia na niepewność - różnice indywidualne w kontekście interpersonalnym
  • III. UMYSŁ SPOŁECZNY W ZWIĄZKACH OSOBISTYCH I ZACHOWANIACH INTERPERSONALNYCH 11. Spostrzeganie, uczucia i pragnienia - rola przeszłych związków w dzisiejszych relacjach interpersonalnych 12. Standardy idealne w związkach intymnych 13. Odmienne metody relacjonowania zdarzeń poprzez ofiary i sprawców - umotywowane zniekształcenia poznawcze dotyczące wykroczeń interpersonalnych 14. Podróż w głąb umysłu społecznego osoby stosującej ostracyzm 15. Autokategoryzacja i usunięcie subiektywnej niepewności: poznawcze i motywacyjne aspekty tożsamości społecznej i przynależności grupowej 16. Wzrost motywacji w grupach zadaniowych - aspekty i perspektywy 17. Wpływ społeczny a reakcje automatyczne - czy można kontrolować to, co niekontrolowalne? 18. Zorientowany wpływ społeczny 19. Motywacja poznawcza i społeczna w procesie grupowego podejmowania decyzji

Czym jest znaczenie w Słownik na U .