więzi uczuciowe dorosłych co to znaczy
Co znaczy dorosłych dzieci z rodzicami w?. Co to jest przedmiot życia rodzinnego, zarówno w.

Czy pomocne?

Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Definicja z ang. Emotional ties of adult children with parents in divorced families, z niem. Emotionale Bindung von erwachsenen Kindern mit Eltern in Scheidungsfamilien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: EUH-E, Elbląg 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,213 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: więzi uczuciowe dorosłych
ISBN: ISBN 83-7308-489-4
Opis: Podręcznik przedstawia więzi uczuciowe jako niezwykle ważny przedmiot życia rodzinnego, zarówno w rodzinach rozwiedzionych, jak i pełnych. Zwraca uwagę na specjalny czas rozwoju człowieka – czas relacji między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. W książce przedstawione są wiadomości teoretyczne dotyczące problematyki rozwodów i więzi uczuciowych i wyniki badań własnych Autorki. Więź uczuciową analizowano w odniesieniu do myśli, uczuć, pragnień i postaw, jakie miały dorosłe córki i synowie w odniesieniu do swoich matek i ojców. Skutki rozwodu wywierają ważne znaczenie dla wzajemnych relacji tata - córka, czy tata – syn, lecz nie są jedynym czynnikiem, który te relacje osłabia. Ogromnym atutem tej publikacji to jest, iż jest jedną z niewielu książek opisujących relacje dorosłych już dzieci z rozwiedzionymi rodzicami. Adresatami prezentowanej pozycji są studenci kierunków pedagogika, psychologia, nauczyciele, terapeuci rodzinni, osoby zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, pracownicy poradni różnego typu.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział pierwszy. WIĘZI UCZUCIOWE JAKO Przedmiot ŻYCIA RODZINY 1. Rodzina i jej przemiany 2. Od więzi społecznej do uczuciowej 3. Więź uczuciowa w rodzinie
  • Rozdział drugi. ROZWÓD I JEGO Skutki 1. Rozwód jako zjawisko społeczne 2. przypadek rozwodowa w rodzinie 3. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców 4.  skutki rozwodu dla dzieci
  • Rozdział trzeci. WIĘŹ UCZUCIOWA W RODZINACH ROZWIEDZIONYCH I PEŁNYCH 1. Uwagi metodologiczne 2. Myślenie o rodzicach dorosłych dzieci z rodzin rozwiedzionych i pełnych 3. Uczucia kierowane poprzez dzieci do rodziców i odbierane od nich w obu typach rodzin 4. Pragnienia odczuwane poprzez dzieci w rodzinach rozwiedzionych i pełnych 5. Wzajemne postawy ujawniające się w atmosferze życia rodzinnego
  • Rozdział czwarty. UWARUNKOWANIA WIĘZI UCZUCIOWEJ W RODZINACH ROZWIEDZIONYCH 1. Okoliczności rozwodu 2. Więź uczuciowa dziecka z rodzicami i jej uwarunkowania Zakończenie Aneksy. Bibliografia. Summary

Czym jest znaczenie w Słownik na W .